Dưới đây là các bài dịch của Kim Trà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trường tương tư (I) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Kim Trà

Sông Biện êm
Sông Tứ êm
Quyện bến Qua Châu mải mê tuôn
Núi Ngô lẳng lặng buồn

Nhớ phiêu diêu
Hận phiêu diêu
Hận thấu tận phương cuối hạ nguồn
Buồn lòng trăng sáng dựa lầu mỹ nhân


Nỗi buồn miên man của nữ nhân
Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Kim Trà

Mộng đời ai tỉnh trước?
Bình sinh, biết phận tôi
Xuân xanh còn yên giấc
Ngoài thềm mặc ngày trôi...


Bản dịch với tâm trạng hoàn cảnh cá nhân

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]