34.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
13 bài trả lời: 12 bản dịch, 1 thảo luận
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/01/2016 02:18

鱉池

水月橋邊弄夕暉,
荷花荷葉靜相依。
魚遊古沼龍何在,
雲滿空山鶴不歸。
老桂隨風香石路,
嫩苔著水沒松扉。
寸心殊未如灰土,
聞說先皇淚暗揮。

 

Miết trì

Thuỷ nguyệt kiều biên lộng tịch huy,
Hà hoa hà diệp tịnh tương y.
Ngư du cổ chiểu long hà tại?
Vân mãn không sơn hạc bất quy.
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ,
Nộn đài trước thuỷ một tùng phi.
Thốn tâm thù vị như hôi thổ,
Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy.

 

Dịch nghĩa

Trăng nước bên cầu đùa giỡn bóng chiều hôm,
Hoa sen, lá sen, yên lặng tựa nhau.
Cá bơi ao cổ, rồng ở chốn nào?
Mây đầy núi vắng, hạc chẳng thấy về!
Mùi quế già bay theo gió làm thơm ngát con đường đá,
Rêu non đẫm nước che lấp cánh cửa thông.
Tấc lòng này vẫn chưa nguội lạnh như tro đất,
Nghe nói đến Tiên hoàng luống gạt thầm giọt lệ.


Miết Trì: nghĩa đen là ao ba ba. Ao này xưa ở trong núi Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng. Trong Công Dư Tiệp Ký, Vũ phương Đề cho biết: “Núi Phượng Hoàng (trong dãy Côn Sơn), xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, thâm u tịch mịch. Núi Voi đối lập, giòng Miết chảy ngang... Đời Trần, Tiều Ẩn tiên sinh dâng Thất Trảm Sớ, bỏ quan về nhà. Tiên sinh ưa sơn thuỷ Chí Linh, đến làm nhà ở nơi núi này. Việt Âm Thi Tập chép những bài thơ Miết Trì, Thanh Lương đều là vịnh những thắng cảnh vùng ấy.” Nhưng nay ao Miết Trì đã mất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bên cầu trăng nước tịch dương
Lá hoa sen lặng tựa nương giữa hồ.
Rồng đâu ? Ao cũ cá đùa
Mây đầy núi vắng hạc chưa trở về
Quế thơm đường đá gồ ghề,
Nước đầm rêu biếc như che cổng tùng.
Phải đâu tro đất lạnh lùng,
Nhắc đời vua trước lệ lòng thầm rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Võ

Thuỷ nguyệt bên cầu ngắm bóng tà
Hoa sen chen lá lá chen hoa
Cá bơi ao cũ rồng đi vắng
Mây phủ non không hạc ở xa
Quế lão gió đưa đường đá ngát
Rêu non nước đẫm cửa thông hoà
Tấc son nào đã như tro nguội
Nghe nói tiên hoàng giọt lệ sa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Thuỷ nguyệt chiều hôm loáng bóng tà
Sen nằm chen lá lá chen hoa
Cá bơi ao cũ rồng đâu nhỉ
Mây phủ lưng đèo hạc chốn xa
Đường đây lối đá thơm mùi quế
Rêu non phủ kín cửa thông loà
Tro nay còn ấm lòng chưa nguội
Nhắc đến tiên hoàng mắt lệ sa

Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Trăng nước bên cầu cợt bóng chiều
Hoa sen tựa lá lặng thầm yêu
Ao xưa cá nổi, rồng đâu tá?
Núi vắng mây tràn, hạc mất tiêu
Gốc quế gió đưa thơm lối đá
Cửa tùng bóng lấp đẫm bờ rêu
Tấc riêng chưa lạnh màu tro xám
Nghe nhắc tiên vương lệ rớt nhiều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Trăng nước như nô giỡn nắng tà
Im lìm sen lá tựa sen hoa
Cá bơi ao cổ rồng đâu tá
Mây phủ non không hạc vắng nhà
Cây quế già thơm đường đá ngát
Đám rêu non phủ cửa thông nhoà
Tấc lòng chưa nguội như tro đất
Nhắc đến tiên hoàng lệ ứa sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Trong nguyên tác chữ 寸 bị nhầm thành  才。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng nước bên cầu giỡn bóng chiều
Im lìm hoa lá tựa nương nhau
Cá bơi ao cổ rồng đi vắng
Mây phủ non không hạc ở đâu
Đường đá gió đưa thơm cội quế
Cửa tùng nước đẫm phủ làn rêu
Tấc son chưa dễ thành tro nguội
Nhắc đến vua xưa lệ chảy nhiều

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Trăng nước bên cầu, bóng nhởn nhơ
Khóm sen hoa lá đứng yên tờ
Cá bơi ao cổ, rồng co quắc
Mây lấp vùng không hạc ngẩn ngơ
Quế lão gió đưa đường núi ngát
Rêu non nước tưới ngõ thông mờ
Tấc lòng dẫu chửa như tro đất
Nghe nói Tiên Hoàng gạt lệ mưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng nước bên cầu giỡn bóng tà,
Lặng yên sen lá mọc chen hoa.
Cá bơi ao cổ rồng đâu chốn,
Mây phủ núi không hạc vắng xa.
Mùi quế già bay làm thơm ngát,
Rêu non đẫm nước lấp đường thông.
Tấc lòng này vẫn chưa nguôi lạnh,
Nghe nói Tiên hoàng gạt lệ trông.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chiều xuống bên cầu trăng lộng bóng
Hồ sen hoa lá lặng tư bề
Ao xưa cá lội, rồng đâu thấy
Núi vắng mây chen hạc chẳng về
Đường đá gió lùa hương quế thoảng
Cửa thông nước đẫm vạt rêu che
Tấc lòng chửa nguội như tro đất
Nghe nhắc tiên hoàng dạ ủ ê

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối