14/04/2024 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miết trì
鱉池

Tác giả: Chu Văn An - 朱文安

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 12:40

 

Nguyên tác

水月橋邊弄夕暉,
荷花荷葉靜相依。
魚遊古沼龍何在,
雲滿空山鶴不歸。
老桂隨風香石路,
嫩苔著水沒松扉。
寸心殊未如灰土,
聞說先皇淚暗揮。

Phiên âm

Thuỷ nguyệt kiều biên lộng tịch huy,
Hà hoa hà diệp tịnh tương y.
Ngư du cổ chiểu long hà tại?
Vân mãn không sơn hạc bất quy.
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ,
Nộn đài trước thuỷ một tùng phi.
Thốn tâm thù vị như hôi thổ,
Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy.

Dịch nghĩa

Trăng nước bên cầu đùa giỡn bóng chiều hôm,
Hoa sen, lá sen, yên lặng tựa nhau.
Cá bơi ao cổ, rồng ở chốn nào?
Mây đầy núi vắng, hạc chẳng thấy về!
Mùi quế già bay theo gió làm thơm ngát con đường đá,
Rêu non đẫm nước che lấp cánh cửa thông.
Tấc lòng này vẫn chưa nguội lạnh như tro đất,
Nghe nói đến Tiên hoàng luống gạt thầm giọt lệ.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bên cầu trăng nước tịch dương
Lá hoa sen lặng tựa nương giữa hồ.
Rồng đâu ? Ao cũ cá đùa
Mây đầy núi vắng hạc chưa trở về
Quế thơm đường đá gồ ghề,
Nước đầm rêu biếc như che cổng tùng.
Phải đâu tro đất lạnh lùng,
Nhắc đời vua trước lệ lòng thầm rơi.
Miết Trì: nghĩa đen là ao ba ba. Ao này xưa ở trong núi Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng. Trong Công Dư Tiệp Ký, Vũ phương Đề cho biết: “Núi Phượng Hoàng (trong dãy Côn Sơn), xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, thâm u tịch mịch. Núi Voi đối lập, giòng Miết chảy ngang... Đời Trần, Tiều Ẩn tiên sinh dâng Thất Trảm Sớ, bỏ quan về nhà. Tiên sinh ưa sơn thuỷ Chí Linh, đến làm nhà ở nơi núi này. Việt Âm Thi Tập chép những bài thơ Miết Trì, Thanh Lương đều là vịnh những thắng cảnh vùng ấy.” Nhưng nay ao Miết Trì đã mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Văn An » Miết trì