春旦

寂寞山家鎮日閒,
竹扉斜擁護輕寒。
碧迷草色天如醉,
紅濕花梢露未乾。
身與孤雲長戀岫,
心同古井不生瀾。
柏薰半冷茶煙歇,
溪鳥一聲春夢殘。

 

Xuân đán

Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn,
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn.
Bích mê thảo sắc thiên như tuý,
Hồng thấp hoa tiêu lộ vị can.
Thân dữ cô vân trường luyến tụ,
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan.
Bách huân bán lãnh trà yên yết,
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn.

 

Dịch nghĩa

Nhà trên núi vắng vẻ, suốt ngày thảnh thơi,
Cánh cửa phênh che nghiêng ngăn cái rét nhẹ.
Màu biếc ác cả sắc mây, trời như say,
Ánh hồng thấm nhành hoa sương sớm chưa khô.
Thân ta cùng đám mây cô đơn mãi mãi lưu luyến hốc núi,
Lòng giống như mặt giếng cổ, chẳng hề gợn sóng.
Mùi khói thông sắp hết, khói trà đã tắt,
Một tiếng chim bên suối làm tỉnh mộng xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Nhà trên núi vắng thảnh thơi,
Cửa phên, nghiên chắn, làn hơi lạnh về.
Trời xanh, cỏ biếc, lê thê,
Đầu cành hoa đỏ, đầm đìa hạt sương.
Thân cùng mây trắng vấn vương,
Lòng như giếng cổ chẳng thường gợn tăm.
Hương tàn, trà nguội, mấy tuần
Chim khe lảnh lót, kêu xuân, mộng tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trên non nhà vắng buổi thanh nhàn
Chênh chếch phên tre rét nhẹ nhàng
Biếc ngát trùm mây trờt chuyếnh choáng
Hồng dầm hoa lúc móc chưa tan
Thân cùng mây chiếc khôn dời núi
Lòng với hồ xưa chẳng gợn làn
Hương bách tiêu tan trà hết khói
Chim kêu bên suối mộng xuân tàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Mạnh Toàn

Nhà trên núi vắng nối ngày nhàn,
Cửa trúc che nghiêng đỡ rét khan.
Xanh át sắc mây trời hửng sáng;
Hồng đằm hoa sớm móc chưa tan.
Lòng như giếng cổ không sinh sóng,
Thân tựa mây côi mãi luyến ngàn.
Chừng lạnh lò hương trà nguội khói,
Tiếng chim khe núi giấc xuân tàn.


Nguyễn Mạnh Toàn: người Hà Tây.
(do kim oanh gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Trên non nhà vắng ngày nhàn
Phên nghiêng ngăn ngọn gió hàn nhẹ lay
Ngút ngàn cỏ biếc trời say
Cánh hoa thấm ánh hồng lay trước vườn
Thân như mây bện sườn non
Lòng như giếng cổ không còn sóng lan
Khói thông vãn, hơi trà tan
Tiếng chim bên suối kêu tàn mộng xuân.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nhà trong núi vắng suốt ngày nhàn
Cửa trúc che nghiêng rét nhẹ lan
Sắc cỏ xanh mơ trời tuý luý
Nhành hoa hồng ướt móc chưa tàn
Thân cùng mây cô lưu luyến núi
Lòng như giếng cổ lặng sóng lan
Hương thông đã nhạt hơi trà hết
Tiếng chim bên suối mộng xuân tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Ngày thâu nhà núi vắng như không,
Xếch xác rèm tre đỡ lạnh lùng.
Chếnh choáng màu trời pha cỏ biếc,
Đầm đìa hạt móc nhuốm hoa hồng.
Thân quen bạn với mây rừng thẳm,
Lòng vẫn in cùng giếng nước trong.
Hương mới vừa pha trà đã nguội,
Chim khe gọi tỉnh giấc xuân nồng.

tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà non vắng vẻ suốt ngày nhàn
Chếch tấm phên che rét nhẹ lan
Biếc át sắc cây trời chửa tỉnh
Hồng đằm hoa sớm móc chưa tan
Lòng như giếng cổ không gờn sóng
Thân tựa mây côi mãi luyến ngàn
Hương bách đã tan trà nhạt khói
Bên khe chim hót mộng xuân tàn

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nhà trên đồi vắng, thảnh thơi
Tấm phên nghiêng, chắn làn hơi rét ngoài
Mây lồng sắc cỏ, trời say
Nắng hồng thấm cánh hoa gầy đẫm sương
Lòng như giếng cổ thanh trong
Ta cùng mây, mãi lòng vòng quanh thung
Trà đã cạn, khói lạnh lùng
Chim reo bên suối, chợt dừng giấc xuân.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà trên núi vắng ngày nhàn chơi,
Cánh cửa phên che ngăn rét hơi.
Hồng ánh thấm nhành hoa khói sớm,
Biếc xanh át cả sắc mây trời.
Ta cùng mây mãi luyến lưu núi,
Gợn sóng lòng không tựa giếng khơi.
Sắp hết khói thông trà đã nguội,
Chim kêu bên suối tỉnh mơ đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Toà nhà vắng vẻ, suốt ngày nhàn
Cửa khép phên tre, lánh khí hàn
Mây biếc mịt mùng trời chửa tỉnh
Hoa hồng ướt sướt lộ lâu tan
Thân cùng mây đám yêu hang núi
Lòng tựa giếng khơi lặng sóng gờn
Củi bách ra tro, trà hết khói
Chim khe một tiếng mộng xuân tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối