25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2008 01:40

題揚公水華亭

上人遠公裔,
朗悟有高識。
屢結白社盟,
為愛青蓮色。
方塘貯碧漪,
環以芙蕖植。
上構水華亭,
意與蓮比德。
好風時一來,
滿座聞芳馥。
隱幾觀眾妙,
悠然心自得。
不知清淨身,
已在荷華側。
明月相友朋,
閒雲同偃息。
渴傾珠露飲,
飢摘玉房食。
回頭謝世紛,
逍遙遊八極。

 

Đề Dương công Thuỷ Hoa đình

Thượng nhân Viễn công duệ,
Lãng ngộ hữu cao thức.
Lũ kết Bạch Xã minh,
Vị ái thanh liên sắc.
Phương đường trữ bích y,
Hoàn dĩ phù cừ thực.
Thượng cấu Thuỷ Hoa đình,
Ý dữ liên tỷ đức.
Hảo phong thời nhất lai,
Mãn toạ văn phương phức.
Ẩn kỷ quan chúng diệu,
Du nhiên tâm tự đắc.
Bất tri thanh tĩnh thân,
Dĩ tại hà hoa trắc.
Minh nguyệt tương hữu bằng,
Nhàn vân đồng yển tức.
Khát khuynh châu lộ ẩm,
Cơ trích ngọc phòng thực.
Hồi đầu tạ thế phân,
Tiêu dao du bát cực.

 

Dịch nghĩa

Thượng nhân là dòng dõi của Viễn công,
Hiểu biết một cách sáng suốt, có kiến thức cao.
Luôn kết lời minh ước ở Bạch Xã,
Vì yêu sắc sen xanh.
Ao vuông chứa đựng nước trong biếc,
Xung quanh trồng toàn sen.
Trên ao dựng ngôi đình Thuỷ Hoa,
Ý chừng muốn sánh đức với sen.
Gió mát thường xuyên thổi tới,
Làm thơm ngát khắp ngôi đình.
Tựa bên ghế để quan sát mọi điều huyền diệu,
Lâng lâng cảm thấy thoải mái trong lòng.
Chẳng biết tấm thân thanh tịnh,
Đã ở bên cạnh đoá hoa sen.
Trăng sáng cùng làm bạn với mình,
Mây nhàn cùng ta nghỉ ngơi.
Khát thì nghiêng rót những hạt sương châu để uống,
Đói thì lấy những chùm quả bằng ngọc mà ăn.
Ngoảnh lại quên hết mọi rắc rối ở đời,
Để nhởn nhơ vui chơi tám cõi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thượng nhân dòng Viễn công,
Sáng suốt cao tri thức.
Bạch Xã luôn kết minh,
Sen xanh đáng yêu sắc.
Nước biếc chứa ao vuông,
Sen vây bốn phía đặc.
Trên xây đình Thuỷ Hoa,
Ý cùng sen sánh đức.
Thoang thoảng gió xa đưa,
Ghế ngồi thơm sực nức.
Thần diệu dạo chơi xem,
Nhởn nhơ lòng tự đắc.
Thân thanh tịnh chẳng hay,
Cùng sen chỉ gang tấc,
Trăng trong ấy bạn bầu,
Mây nhàn cùng thức giấc.
Khát nghiêng bầu móc trong,
Đói ăn chùm quả ngọc.
Ngoái trông gác chuyện đời,
Nhởn nhơ chơi tám cực.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thượng Nhân dòng Viễn Công
Thông minh tri thức tuyệt
Bạch xã thường kết minh
Trót yêu màu sen biếc
Ao vuông lồng nước xanh
Bốn phía sen vây kín
Thuỷ Hoa đình xây lên
Sánh đức cùng sen thắm
Gió mát thoảng đưa xa
Ghế ngồi hương thơm phức
Xem xét lẽ huyền cơ
Lâng lâng lòng tự biết
Thanh tịnh tấm thân này
Bên hoa tình vĩnh kết
Trăng sáng ấy bạn bè
Mây nhàn luôn khắng khít
Khát uống hạt sương châu
Đói ăn chùm quả ngọc
Nhởn nhơ tám cõi chơi
Bỏ lại đời ô trọc

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng nhân giòng dõi Viễn công,
Biết nhiều sáng suốt lại thông việc đời.
Ước minh Bạch Xã kết lời,
Sắc sen xanh biếc đáng nơi có tình.
Ao vuông trong nước hoa xinh,
Xa gần bốn phía lình bình sen vây.
Thuỷ Hoa đình giữa ao xây,
Ý chừng sánh đức với bầy liên hoa.
Gió lành thổi tới hương đưa,
Làm thơm ngát khắp nẻo qua ngôi đình.
Ghế ngồi quan sát riêng mình,
Lâng lâng thoải mái tâm tình lòng ta.
Thanh bình chẳng biết thân già,
Cạnh bên đã ở đoá hoa sen rồi.
Với trăng làm bạn sáng ngời,
Cùng ta mây cũng nghỉ ngơi thư nhàn.
Sương rơi khát rót uống tràn,
Đói thì quả ngọc ăn càn cho no.
Ngoảnh đầu quên hết ngàn lo,
Vui chơi tám cõi nhởn nhơ thoả lòng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Sư là dòng Viễn Công
Thông minh cao kiến thức
Họp xã Bạch vì nhàn
Yêu sen xanh vì sắc
Ao vuông nước trong veo
Sen hoa trồng rải rác
Trên dựng đình Thuý Hoa
Ý cùng sen ví đức
Cơn gió mát thổi vào
Đầy nhà hương thơm phức
Ẩn giả xem mọi loài
Lòng thảnh thơi tự đắc
Không ngờ thân sạch trong
Hoa lại gần gang tấc
Đi lại trăng bạn bè
Nằm ngồi, mây quanh quất
Khát, uống hạt sương chan
Đói, an gương sen ngọc
Ngoảnh lại, giã việc đời
Tiêu dao, chơi đất nước


Nguồn: Tuyển tập thơ văn, Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng nhân, Viễn công là giòng dõi,
Sáng suốt cao kiến giỏi trong đời.
Ước minh bạch Xã kết lời,
Sắc sen xanh biếc đáng nơi có tình.
Ao vuông nước trong xinh hoa ngụ,
Bốn phía xa gần trú sen vây.
Thuỷ Hoa đình giữa ao xây,
Ý chừng sánh đức với bầy liên hoa.
Gió mát thổi tới đưa hương toả,
Làm ngát thơm khắp cả ngôi đình.
Ghế ngồi quan sát riêng mình,
Lâng lâng thoải mái tâm tình lòng ta.
Thanh tịnh chẳng biết già quên lãng,
Đã ở bên cạnh vạn sen rồi.
Với trăng làm bạn sáng ngời,
Cùng ta mây cũng nghỉ ngơi thư nhàn.
Khát sương rót rơi tràn uống cạn,
Đói thì càn quả ngọc ăn no.
Ngoảnh đầu quên hết ngàn lo,
Vui chơi tám cõi trời cho thoả lòng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngài vốn là Viễn công dòng dõi
Hiểu biết nhiều kiến giỏi thức cao
Kết minh Bạch Xã hô hào
Vì yêu thương lắm sắc màu sen xanh
Ao vuông chứa nước trong xanh biếc
Xung quanh trồng toàn một sắc sen
Đình Thuỷ Hoa trên dựng lên
Ý chừng muốn sánh đức liền với sen
Gió lâu lâu thổi cơn lạnh mát
Làm hương thơm toả ngát khắp toà
Ẩn bên huyền diệu coi qua
Lâng lâng tự đắc nở hoa trong lòng
Chẳng hay biết tấm thân thanh tịnh
Đã từ lâu bên cạnh hoa sen
Trăng cùng làm bạn hiền lành
Mây nhàn trôi tới ta cùng nghỉ ngơi
Khát thì nghiêng móc trời mà uống
Đói thì đem sen cuống mà ăn
Sự đời rắc rối ngoảnh quên
Nhởn nhơ vui tám cõi trên thế trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời