Thong dong gậy trúc cả đời ta
Ghẹo trăng rồi hái hoa
Chẳng hề biết yêu biết ghét
Sông hồ mọi chốn la cà

Ra đi nhẹ nhõm
Vào quán mua rượu
Am cổ tìm trà
Như kiếp hoàng anh bay nhảy
Biết đâu đoán cho ra

tửu tận tình do tại