登看山有懷

日出煙收山氣佳,
悠然乘興偶登臺。
傘圓三島傾天下,
珥水西湖縮地來。
千里郊原雲外見,
九重樓閣鏡中開。
昔年共事今何在?
樽酒徘徊對雪梅。

 

Đăng Khán Sơn hữu hoài

Nhật xuất yên thu sơn khí giai,
Du nhiên thừa hứng ngẫu đăng đài.
Tản Viên, Tam Đảo khuynh thiên hạ,
Nhị thuỷ, Tây hồ súc địa lai.
Thiên lý giao nguyên vân ngoại hiện,
Cửu trùng lâu các kính trung khai.
Tích niên cộng sự kim hà tại?
Tôn tửu bồi hồi đối tuyết mai.


Khán Sơn là một núi đất ở thành Thăng Long thời Lê, nơi vua Lê Thánh Tông (1460-1497) dựng khán đài để duyệt binh lính tập trận, về sau từ khán đài thành Khán Sơn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vầng dương ló dạng, cảnh thanh quang
Cơn hứng lâng lâng, dạo Khán Sơn
Tam Đảo, Tản Viên lừng danh thắng
Hồ Tây, sông Nhị nhích gần hơn
Thôn xa, đồng rộng phô mây trắng
Gác tía, lầu son ửng bóng gương
Bạn cũ năm xưa đâu vắng bóng?
Bâng khuâng nâng chén ngắm mai buồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quân Sơn

Trời ló hơi thu khí núi phai,
Ngoạn du cao hứng bỗng lên đài.
Tản Viên, Tam Đảo chao quần chúng,
Sông Nhị Hồ Tây giáp đất dài.
Ngàn dặm đồng chen mây toả lấp,
Chín thang gác tháp kính soi cài.
Bao năm bạn hữu giờ đâu bóng?
Nhắp rượu bồi hồi trước tuyết mai.

Quân Sơn
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày hồng nắng nhạt sắc non xinh
Đài núi lên chơi hứng thoả tình
Tam Đảo Tản Viên danh nổi khắp
Tây Hồ Nhị thuỷ đất thu gần
Ruộng đồng muôn dặm chân mây trải
Lầu gác chín tầng vẻ kính in
Bè bạn thuở xưa còn mấy nhỉ
Rượu tàn đối cảnh dạ bâng khuâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trời rạng, sương dầy, khí núi oai
Thong dong ngẫu hứng dạo lên đài
Tản Viên, Tam Đảo mời thiên hạ
Sông Nhị, Tây Hồ buộc vãng lai
Đồng ruộng rộng thênh mây ngút mắt
Gác lầu cao vọi bóng nghiêng dài
Bao đồng sự cũ giờ đâu nhỉ
Chén rượu bồi hồi bạn tuyết mai

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vầng dương thu hiện núi sương phai,
Cơn hứng thong dong, dạo Khán Sơn.
Tam Đảo, Tản Viên lừng khắp xứ,
Hồ Tây, sông Nhị ngỡ gần hơn.
Ruộng nương ngàn dặm xa mây hiện,
Ửng bóng lồng gác tía lầu son.
Cộng sự năm xưa đâu vắng bóng?
Bồi hồi nâng chén tuyết cùng mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời