Dưới đây là các bài dịch của Quân Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quân minh thần lương (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Quân Sơn

Thái Tổ anh hùng nhất thế danh,
Thái Tông mưu dũng giữ an thành.
Ngời cao Nguyễn Trãi lòng văn vẻ,
Oanh liệt Lê Khôi bụng võ binh.
Họ Trịnh anh em mười hiển hách,
Dòng Thân phụ tử hai ơn vinh.
Thánh Tông cháu đích tôn Hồng Đức,
Nuôi chí Cơ Chu tám thái bình.

Ảnh đại diện

Ngự chế tao ngộ thi (Lê Thái Tông): Bản dịch của Quân Sơn

Trên biển thuyền lâu binh duyệt về
Côn Sơn sáu ngựa vó buông oai
Nhắm theo Lục Dã nhàn mây ốc
Nhớ lại Lam Sơn giúp phượng tài
Bầu Lý có trời quên tuổi tác
Núi trong không đất dựng lâu đài
Có ai biết hoạ cho mầu khéo
Vẽ cảnh non hồ thắm nhánh mai.

Ảnh đại diện

Kính tặng Trịnh gián nghị thập vận (Đỗ Phủ): Bản dịch của Quân Sơn

Làm quan can gián đạt
Thơ ý đã nên danh
Phá hết nguyên do cớ
Dẫn đầu ai dám tranh
Tứ mây bay khỏi vật
Đúng luật quỉ thần kinh
Chuyện vặt không truyền oán
Văn chương chỉ tuyệt thành
Người thường sao đến nổi
Thiên ý bạc đời xanh
Nhiều bệnh thôi Nho phục
Rõ tìm tin khách tình
Nhà tranh tiên phiêu lãng
Thực khách bao năm đành
Sứ giả tìm Nhan Hạp
Quan quân dìm Nễ Hành
Tiếng ừ lần hẹn tới
Bỗng khiến lòng ta nghênh
Ta thấy việc cùng khóc
Mối lo như Nguyễn binh

Ảnh đại diện

Trịnh phò mã trạch yến động trung (Đỗ Phủ): Bản dịch của Quân Sơn

Hang động chủ nhà mờ khói toả
Giữ khách nơi hiên ngọc đẹp xanh
Ly rượu xuân nồng mầu hổ phách
Chén tương biếc lạnh mã não lành.
Tưởng lầm nhà cỏ bờ sông dưới
Vào được gió lên cánh mây tranh
Mắt thấy lầu Tần bên động Trịnh
Nghe đâu tiếng nói vọng lanh canh.

Ảnh đại diện

Đăng Khán Sơn hữu hoài (Cao Bá Quát): Bản dịch của Quân Sơn

Trời ló hơi thu khí núi phai,
Ngoạn du cao hứng bỗng lên đài.
Tản Viên, Tam Đảo chao quần chúng,
Sông Nhị Hồ Tây giáp đất dài.
Ngàn dặm đồng chen mây toả lấp,
Chín thang gác tháp kính soi cài.
Bao năm bạn hữu giờ đâu bóng?
Nhắp rượu bồi hồi trước tuyết mai.

Ảnh đại diện

Ngự chế mai hoa thi (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Quân Sơn

Tây Hồ núi nhỏ dáng đơn côi,
Tuyết giá trong hồn đêm sáng soi.
Vẻ đẹp cành mềm sao tĩnh vắng,
Lưng eo thân yếu tưởng tu rồi.
Cầu bên than thở nghe đau xót,
Trăng thấp hương tình muốn mộng thôi.
Nhiều ít rừng Quỳnh Xuân báo sớm,
Bay cùng trước gió ngọc ngàn phơi.

Ảnh đại diện

Càn hải môn lữ thứ (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Quân Sơn

Thuỷ triều chèo lái lướt thuyền bơi,
Cần Hải đầu dòng tưởng đến nơi.
Nước tụ trắng tinh trời giá hiểm,
Núi gom xanh biếc đá ngăn khơi.
Sóng to gió tỉnh Anh Tông mộng,
Hương lửa vua tôn Thánh Nữ mời.
Đây đó trẻ ca khen đức đế,
Vùng hoang nào xứ chẳng vui tươi.

Ảnh đại diện

Anh Vũ châu (Lý Bạch): Bản dịch của Quân Sơn

Sông Ngô anh vũ ngang giòng nước,
Đầu khúc thành truyền Anh Vũ danh.
Anh vũ về tây qua núi Lũng,
Thành xinh cây lạ thật xanh xanh.
Khói lên lan diệp phong thơm toả,
Bờ giáp hoa đào sóng đẹp sanh.
Di khách xem thời xa mỏi mắt,
Thành dài trăng lẻ chiếu ai thanh?

Ảnh đại diện

Ngự chế Thiên Nam động chủ đề (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Quân Sơn

Dám nhập vào dương trăm ngọn xuyên
Núi hoang bày thế vách liền thiên
Tâm hùng xưa mến ba Hàm vị
Tay cậy nay đề hai Tốn quyền
Thần Bắc vun xong đàn cọp dữ
Hải Đông ngăn được bọn sài yên
Trời Nam vạn kiếp còn sông núi
Thấy rõ trùng văn khuyến võ niên

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]