Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 30/10/2018 14:25 bởi hongha83
Đỗ Thị Thận (1925-) là nhà thơ và dịch giả Việt Nam, quê ở Đông Anh, Hà Nội, từng là giáo viên dạy văn.

Tác phẩm:
- Hương quê (thơ và thơ dịch), tập IX, Hà Nội, 2010