Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 30/10/2018 14:25 bởi hongha83
Đỗ Thị Thận (1925-) là nhà thơ và dịch giả Việt Nam, quê ở Đông Anh, Hà Nội, từng là giáo viên dạy văn.

Tác phẩm:
- Hương quê (thơ và thơ dịch), tập IX, Hà Nội, 2010