Đảo nhỏ xinh xinh nổi giữa hồ
Gió thu xào xạc sóng lô xô
Ngọc Sơn cổ kính hồn thơ trải
Thê Húc tươi màu nét đẹp phô
Liễu rủ thân gầy xanh biếc lá
Đa xoè tán rộng mướt đường tơ
Lung linh ánh điện hoàng hôn xuống
Cảnh đẹp ngời ngời giữa Thủ đô

Cảnh đẹp ngời ngời giữa Thủ đô
Khách du nhẹ gót dạo quanh bờ
Diệu kỳ Thần kiếm xua tan giặc
Chiến thắng Thăng Long nhuộm đỏ cờ
Thuyền ngự mừng xuân say cảnh đẹp
Kiếm thần hoàn trả nhẹ đường tơ
Ngàn năm văn vật Thăng Long đó
Hoàn Kiếm lưu danh chẳng nhạt mờ


Nguồn: Hương quê (thơ và thơ dịch), tập IX, Hà Nội, 2010