03/12/2021 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Khán Sơn hữu hoài
登看山有懷

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/05/2014 07:47

 

Nguyên tác

日出煙收山氣佳,
悠然乘興偶登臺。
傘圓三島傾天下,
珥水西湖縮地來。
千里郊原雲外見,
九重樓閣鏡中開。
昔年共事今何在?
樽酒徘徊對雪梅。

Phiên âm

Nhật xuất yên thu sơn khí giai,
Du nhiên thừa hứng ngẫu đăng đài.
Tản Viên, Tam Đảo khuynh thiên hạ,
Nhị thuỷ, Tây hồ súc địa lai.
Thiên lý giao nguyên vân ngoại hiện,
Cửu trùng lâu các kính trung khai.
Tích niên cộng sự kim hà tại?
Tôn tửu bồi hồi đối tuyết mai.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vầng dương ló dạng, cảnh thanh quang
Cơn hứng lâng lâng, dạo Khán Sơn
Tam Đảo, Tản Viên lừng danh thắng
Hồ Tây, sông Nhị nhích gần hơn
Thôn xa, đồng rộng phô mây trắng
Gác tía, lầu son ửng bóng gương
Bạn cũ năm xưa đâu vắng bóng?
Bâng khuâng nâng chén ngắm mai buồn
Khán Sơn là một núi đất ở thành Thăng Long thời Lê, nơi vua Lê Thánh Tông (1460-1497) dựng khán đài để duyệt binh lính tập trận, về sau từ khán đài thành Khán Sơn.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đăng Khán Sơn hữu hoài