Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
Từ khoá: tường vi (5)

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 19:31

戲題新栽薔薇

移根易地莫憔悴,
野外庭前一种春。
少府無妻春寂寞,
花開將爾當夫人。

 

Hí đề tân tài tường vi

Di căn dịch địa mạc tiều tuỵ,
Dã ngoại đình tiền nhất chủng xuân.
Thiếu phủ vô thê xuân tịch mịch,
Hoa khai tương nhĩ đáng phu nhân.

 

Dịch nghĩa

Rễ dời, đất đổi, đừng nên tiều tuỵ
Ngoài đồng hay trước sân cũng là một thứ xuân thôi
Quan thiếu phủ không vợ, mùa xuân quạnh quẽ lắm
Hoa nở, sẽ lấy mi làm phu nhân

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Chớ chi dời đổi mang sầu
Trước sân ngoài ruộng chung màu một xuân
Quan đây không vợ, buồn xuân
Tường vi hoa nở phu nhân là mày.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 153, 1939
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gốc dời, đất chuyển không tiều tuỵ,
Trước cửa, ngoài đồng xuân thướt tha.
Không vợ quan anh xuân vắng vẻ,
Vịn trông hoa nở, ấy bà nhà!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Rễ dời đất đổi, chớ buồn chi
Trước sân, ngoài ruộng vẫn xuân thì
Quan trẻ độc thân đêm xuân quạnh
Hoa khai, lấy vợ chính là mi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Rễ bật, đất thay chớ võ vàng,
Trước sân, ngoài nội cũng xuân đang.
Quan Thiếu, thiếu bà xuân quạnh quẽ,
Hoa nở, làm phu nhân đó rõ ràng!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có trồng lại cũng đừng sầu muộn
Ngoài đồng hoang, trong viện cũng xuân
Quan thiếu phủ đang độc thân
Nở hoa mi đáng phu nhân quan rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rể dời đất đổi chẳng buồn thân
Ngoài ruộng trong vườn cũng vẫn xuân
Thiếu Phủ cô đơn xuân quạnh quẽ
Mượn cành hoa nở thế phu nhân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rễ dời, đất đổi, đừng sầu,
Trước sân ngoài nội một màu xuân thôi.
Quan đây không vợ, đơn côi,
Xuân này hoa nở mi thời phu nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rễ dời, đất đổi, chớ nên sầu,
Ngoài ruộng trước sân xuân một màu.
Không vợ xuân về quan quạnh quẽ,
Nở hoa ta lấy làm phu nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời