八月十五日夜禁中獨直,對月憶元九

銀臺金闕夕沉沉,
獨宿相思在翰林。
三五夜中新月色,
二千里外故人心。
渚宮東面煙波冷,
浴殿西頭鐘漏深。
猶恐清光不同見,
江陵卑濕足秋陰。

 

Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu

Ngân đài kim khuyết tịch trầm trầm,
Độc túc tương tư tại hàn lâm.
Tam ngũ dạ trung tân nguyệt sắc,
Nhị thiên lý ngoại cố nhân tâm.
Chử cung đông diện yên ba lãnh,
Dục điện tây đầu chung lậu thâm.
Do khủng thanh quang bất đồng kiến,
Giang lăng ty thấp túc thu âm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cửa vàng đài bạc đã vào đêm,
Ngủ viện hàn lâm, nhớ một mình.
Tháng tám mười lăm, trăng thật mới,
Hai ngàn dặm lệ bạn lênh đênh.
Mặt đông cung Chử lạnh sương khói,
Điện Dục lầu tây trễ giọt đồng.
Những sợ sáng trăng không gặp được,
Giang Lăng ẩm thấp, bóng thu đằm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đài bạc cửa vàng đêm lặng câm,
Tương tư riêng ngủ viện Hàn lâm.
Mười lăm giữa tối tươi vầng nguyệt,
Nghìn dặm cõi ngoài tưởng cố nhân.
Cung Chử đông hiên mây sóng lạnh,
Dục đài tây mái lậu canh thâm.
Thanh giang, gặp mặt e không đặng,
Thu đến Giang Lăng bóng thấp dầm.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đài bạc cửa son toả bóng đêm
Một mình ngủ nhớ viện hàn lâm
Mười lăm tháng tám, màu trăng mới
Dặm lẻ hai ngàn, lòng cố nhân
Khắc khoải giọt đồng rơi viện xế
Lạnh lùng sương khói toả cung đông
Ánh trăng thương nỗi chia hai nửa
Thu ẩm Giang Lăng vẻ khí thầm

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã canh khuya cửa vàng đài bạc
Nhớ tới nhau trên gác hàn lâm
Đêm rằm vằng vặc ánh trăng
Gửi lòng về chốn xa xăm dặm ngàn
Đông cung Chử sương lam khói lạnh
Điện Dục tây lanh lảnh báo giờ
Ánh trăng cùng thấy còn ngờ
Giang Lăng ẩm thấp, khí thu mịt mùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa vàng đài bạc vào đêm,
Một mình ngủ viện nhớ thềm hàn lâm,
Trăng non tháng tám mười lăm,
Hai ngàn dặm lệ cố nhân nhớ lòng.
Khói sương lạnh toả cung đông,
Lầu tây điện Dục giọt đồng canh thâu.
Sáng trăng sợ chẳng gặp đâu,
Giang Lăng ẩm thấp, bóng thu mịt mờ.

15.00
Trả lời