01/11/2020 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu
八月十五日夜禁中獨直,對月憶元九

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:19

 

Nguyên tác

銀臺金闕夕沉沉,
獨宿相思在翰林。
三五夜中新月色,
二千里外故人心。
渚宮東面煙波冷,
浴殿西頭鐘漏深。
猶恐清光不同見,
江陵卑濕足秋陰。

Phiên âm

Ngân đài kim khuyết tịch trầm trầm,
Độc túc tương tư tại hàn lâm.
Tam ngũ dạ trung tân nguyệt sắc,
Nhị thiên lý ngoại cố nhân tâm.
Chử cung đông diện yên ba lãnh,
Dục điện tây đầu chung lậu thâm.
Do khủng thanh quang bất đồng kiến,
Giang lăng ty thấp túc thu âm.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cửa vàng đài bạc đã vào đêm,
Ngủ viện hàn lâm, nhớ một mình.
Tháng tám mười lăm, trăng thật mới,
Hai ngàn dặm lệ bạn lênh đênh.
Mặt đông cung Chử lạnh sương khói,
Điện Dục lầu tây trễ giọt đồng.
Những sợ sáng trăng không gặp được,
Giang Lăng ẩm thấp, bóng thu đằm.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu