Chưa có đánh giá nào
39 bài thơ
Tạo ngày 24/02/2011 20:43 bởi karizebato, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/02/2011 20:44 bởi karizebato