Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 20/04/2011 03:10

Tặng Sương Biệt Ly

Chân đi mười bận chín lần
Biển trao nhịp thở cho rừng về khe
Chân đi lễ hội đầu hè
Cuối trang phượng hạ khe về đầu truông
Chân đi tuế nguyệt u buồn
Nửa sương mở ngọn nửa nguồn mở hoa
Chân đi mọi ở giang hà
Bước đi mọi ở quan hà ly bôi
Đầu khe lá cỏ phai rồi
Đá vang tiếng ngựa bên lời biển non
Rừng phong thu đã thịnh phồn
Chân đi mười bận chín còn so le


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)