Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 02:56

Quà ngon như khế ngọt chanh
Đắng như đường mía ngọt thành ra chua
Mai sau em sẽ ở chùa
Tu hành rất mực của chua càng thèm


Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)