Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 26/03/2011 01:58

Lá bay trên ngọn lam tùng
Lá bay xuống phố cho vùng cỏ thơm
Chị em nguyên đán hội đàm
Lá bay như thế biết làm sao đây
Chị em năm mới bước dài
Trời thanh thiên mở mộng dài thế ru


Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)