Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/02/2011 20:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 24/02/2011 20:54

Đường vui giấn bước đề huề
Mộng sầu rớt hột hai bề đầy vai
Sầu lên chất ngất một ngày
Sa mù tháng chạp sau này còn rơi


Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)