Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 05/04/2011 03:55

Anh đi gió trút đổ ngàn
Rối tung râu tóc áo vàng thước gươm
Nghiêng mình sáu cõi sầu vân
Xa từ viễn ngạn ghé chân lầu hồng


Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)