Một qua đường một qua sông
Một qua bến một qua đồng cỏ xanh
Liên đêm mộng mỵ yên lành
Bình tâm chúc phúc một ngành cỏ hoa
Đường vui ký ức giang hà
Đường xa lăng lắc chan hoà lãng quên
Rừng thưa thấp thoáng hiên thềm
Dừng chân khoảnh khắc sương ghềnh vi vu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]