Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi karizebato vào 20/04/2011 03:09

Cô nương như Mọi Trên Ngàn
Mọi dâng như nguyệt thu dàn thinh không
Khe rừng hoa cỏ mênh mông
Loạn màu khu vực bão giông giang hà
Ngọn ngành nước mọc mười ba
Trăng lu mười sáu trao quà dã man
Chùm sao sái diện thật vàng
Vân thiên chín bệ muộn màng bay qua
Suốt miền mộng mỵ đơm hoa
Cõi bờ mọc cỏ hy nga hoe vàng
Thần đi cuối ngọn Điêu Tàn
Chết từ giữa phố khôn hàn ngó nhan


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)