Đống xương sanh tử dường non cả,
Giọt lệ chia ly nước biển đầy.
Thế giới ngày kia rồi cũng hoại,
Đời người khoảnh khắc chớ mê say.
Cái thân nam nữ ngàn phen đổi,
Những kiếp lông sừng vạn lúc thay.
Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận,
Phải tu Tịnh Độ gấp ngày nay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)