Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:14

絕句三首其二

門外鸕鶿去不來,
沙頭忽見眼相猜。
自今以后知人意,
一日須來一百回。

 

Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2

Môn ngoại lô tư khứ bất lai,
Sa đầu hốt kiến nhãn tương sai.
Tự kim dĩ hậu tri nhân ý,
Nhất nhật tu lai nhất bách hồi.

 

Dịch nghĩa

Đã lâu rồi chim bồ nông không tới trước cửa
Chợt thấy nhau ở đầu bãi sông, ánh mắt chim nghi ngại
Từ nay về sau, chim đã biết ý của người rồi
Thì mỗi ngày phải tới một trăm lần đấy!


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước cửa cò đi, đi mất tiêu,
Chợt trông doi cát, mắt đăm chiêu.
Ý người từ trước giờ hay biết,
Trăm bận về đây mỗi sớm chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Lô tư ngoài cổng mãi không sang,
Chợt thấy bên sông, mắt đoán chừng.
Từ đấy chim mà hay ý khách,
Mỗi ngày nên đến một trăm lần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngoài cửa chim cốc không lại đây,
Đầu bến bỗng thấy, bất ngờ thay.
Từ nay về sau sẽ nghĩ khác,
Một ngày thay đổi trăm lần đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lâu, cò, ngoài cổng chẳng về,
Đầu doi, thấy chúng, có bề kém tươi.
Từ đây chúng biết ý người,
Mỗi ngày trăm bận, chúng thời đến thăm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngoài cửa chẳng về, cái lũ cò,
Đầu doi trông thấy, mắt gừ gừ.
Từ đó về sau chúng hiểu ý,
Một ngày trăm bận cứ thập thò.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã lâu ngoài cửa vắng bồ nông
Chợt thấy, còn ngờ, nơi bãi sông
Chim hỡi từ nay lòng đã rõ
Mỗi ngày trăm lượt tới thăm ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lâu vắng bồ nông về trước cửa
Đầu doi chợt thấy, mắt phân vân
Lòng ta chim đã từ nay hiểu
Hôm sớm sang  chơi chớ ngại ngần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu rồi trước cửa vắng bồ nông,
Chợt thấy chim nghi đầu bãi sông.
Biết ý người nay chim đã hiểu,
Mỗi ngày phải tới trăm lần mong!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu rồi cửa vắng bồ nông,
Chợt trông ánh mắt bãi sông chim ngờ.
Ý người chim biết rõ rồi,
Mỗi ngày phải tới trăm hồi đến thăm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời