25/03/2023 18:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2
絕句三首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:14

 

Nguyên tác

門外鸕鶿去不來,
沙頭忽見眼相猜。
自今以后知人意,
一日須來一百回。

Phiên âm

Môn ngoại lô tư khứ bất lai,
Sa đầu hốt kiến nhãn tương sai.
Tự kim dĩ hậu tri nhân ý,
Nhất nhật tu lai nhất bách hồi.

Dịch nghĩa

Đã lâu rồi chim bồ nông không tới trước cửa
Chợt thấy nhau ở đầu bãi sông, ánh mắt chim nghi ngại
Từ nay về sau, chim đã biết ý của người rồi
Thì mỗi ngày phải tới một trăm lần đấy!

Bản dịch của mailang

Trước cửa cò đi, đi mất tiêu,
Chợt trông doi cát, mắt đăm chiêu.
Ý người từ trước giờ hay biết,
Trăm bận về đây mỗi sớm chiều.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2