Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:10

絕句三首其一

楸樹馨香倚釣磯,
斬新花蕊未應飛。
不如醉里風吹盡,
可忍醒時雨打稀。

 

Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 1

Thu thụ hinh hương, ỷ điếu ky,
Trảm tân hoa nhị vị ưng phi.
Bất như tuý lý phong xuy tận,
Khả nhẫn tỉnh thì vũ đả hy.

 

Dịch nghĩa

Cây thu toả hương thơm, ta tựa vách đá câu cá
Các nhuỵ hoa đều mới hé chưa dễ gì bị gió cuốn
Chẳng thà trong lúc đang say, gió cuốn đi hết
Còn hơn khi tỉnh nhìn mưa vùi dập vài đoá


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngồi trên tảng đá tựa cây,
Thấy hương thu thoảng đâu đây chốn này.
Dứt cành phấn chẳng chịu bay,
Trong say gió quét, tỉnh say mưa phùn.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gành câu, thu tỏa ngát hương nhành,
Nhị mới hé vừa, ngại lướt nhanh.
Chẳng phải lúc say, tơi tả gió,
Lưa thưa mưa dập, tỉnh sao đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thơm ngát hương thu, tựa đá ngồi,
Nhuỵ hoa mới nhú, hẳn chưa bay.
Chẳng thà gió thổi trong say hết,
Hãy chịu mưa thưa lúc tỉnh này.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hương thơm cây cỏ bên bến câu,
Nhuỵ hoa tươi mát chửa bay đâu.
Còn kém làng say gió thổi miết,
Tỉnh lại thì mưa tạnh đã lâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ghềnh, câu, thơm ngát cây thu,
Nhuỵ hoa vừa nở từ từ, chưa bay.
Gió thà thổi nát khi say,
Còn hơn lúc tỉnh mưa lay dập vùi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây thu hương ngát, bãi câu,
Nhị hoa quá mới ngõ hầu bay xa.
Khi say mặc gió vật vờ,
Còn hơn khi tỉnh mưa chà chút thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây toả hương thu, tựa vách câu
Nhuỵ hoa vừa hé chắc tươi lâu
Phải chi gió cuốn khi say khướt
Hơn tỉnh nhìn mưa dập sắc màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơm ngát hương thu, ngồi tựa đá
Nhị hoa vừa hé chửa bay đi
Đang say thà gió lồng tơi tả
Hơn tỉnh nhìn mưa mấy đoá vùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thơm ngát hương thu, tựa đá câu,
Nhuỵ hoa mới hé sẽ còn lâu.
Đang say gió cuốn thà đi hết,
Hơn tỉnh nhìn mưa dập hết mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hương thu thơm ngát ngồi câu,
Nhuỵ hoa mới hé còn lâu mới tàn.
Đang say thà gió tang hoang,
Hơn mưa tỉnh, dập nhìn càng xót thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời