Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2008 21:27

絕句漫興其二

手種桃李非無主,
野老墻低還是家。
恰似春風相欺得,
夜來吹折數枝花。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 2

Thủ chủng đào lý phi vô chủ,
Dã lão tường đê hoàn thị gia.
Kháp tự xuân phong tương khi đắc,
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa.

 

Dịch nghĩa

Tay trồng đào mận, không phải là không có chủ,
Lão quê tuy tường thấp, nhưng cũng là nhà.
Gió xuân như đã coi thường được ta rồi,
Đêm đến thổi gãy mấy nhành hoa.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Mận đào tay bón đâu vô chủ,
Dã Lão tường xiêu vẫn gọi nhà.
Chừng vẻ gió xuân coi thường nhỉ,
Đêm qua thổi gãy mấy nhành hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đào mận tay trồng đều có chủ,
Lão quê tường thấp vẫn là nhà.
Gió xuân như đã nhờn ta được,
Thổi gãy đêm qua mấy nhánh hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tay trồng đào mận, há vô chủ,
Tường thấp, lão quê vẫn gọi nhà.
Quả thật, gió xuân sơ sót quá,
Đêm về thổi gãy mấy nhành hoa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mận đào trồng lấy, không vô chủ,
Tường thấp, ông quê vẫn có nhà.
Như thế gió xuân lừa dối được,
Đêm về, thổi gãy mấy cành hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đào chính ta trồng, đào có chủ,
Nhà cụ nhà quê tường nhấp nô.
Đúng là gió xuân khinh ta quá,
Đêm qua bẻ gãy mấy cành hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tay trồng đào, mận, chẳng phải hoang,
Tường thấp, lão quê căn nhà soàng.
Đến đêm thổi gãy mất vài đoá,
Gió xuân như thế thật sỗ sàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tay vun bón, mận đào, không vô chủ
Lão nông đây, tường thấp, vẫn tại nhà
Ngọn gió xuân dường như muốn bỡn ta
Nhè đêm thổi gãy nhiều cành hoa lá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mận đào vốn cũng có tay trồng
Tường thấp vẫn nhà của dã ông
Sao lại gió xuân khi dễ vậy
Đêm qua xô gãy mấy cành bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời