30/05/2024 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 2
絕句漫興其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:57

 

Nguyên tác

手種桃李非無主,
野老墻低還是家。
恰似春風相欺得,
夜來吹折數枝花。

Phiên âm

Thủ chủng đào lý phi vô chủ,
Dã lão[1] tường đê hoàn thị gia.
Kháp tự xuân phong tương khi đắc,
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa.

Dịch nghĩa

Tay trồng đào mận, không phải là không có chủ,
Lão quê tuy tường thấp, nhưng cũng là nhà.
Gió xuân như đã coi thường được ta rồi,
Đêm đến thổi gãy mấy nhành hoa.

Bản dịch của Nam Long

Mận đào tay bón đâu vô chủ,
Dã Lão tường xiêu vẫn gọi nhà.
Chừng vẻ gió xuân coi thường nhỉ,
Đêm qua thổi gãy mấy nhành hoa.
(Năm 761)
[1] Chỉ Đỗ Phủ. Tác giả khi về già ở gần Đỗ Lăng (tức lăng của Hán Tuyên Đế) và Thiếu Lăng (tức lăng của Hứa Hậu) nên thường tự gọi mình là Đỗ Lăng bố y và Thiếu Lăng dã lão.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 2