Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: kiếm (7)

Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2014 21:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 16:05

蕃劍

致此自僻遠,
又非珠玉裝。
如何有奇怪,
每夜吐光芒。
虎氣必騰踔,
龍身寧久藏。
風塵苦未息,
持汝奉明王。

 

Phiên kiếm

Trí thử tự tích viễn,
Hựu phi châu ngọc trang.
Như hà hữu kỳ quái,
Mỗi dạ thổ quang mang.
Hổ khí tất đằng trác,
Long thân ninh cửu tàng?
Phong trần khổ vị tức,
Trì nhữ phụng minh vương.

 

Dịch nghĩa

Từ phương xa mà tới,
Cũng chẳng phải nạm ngọc ngà gì.
Tại sao nó lại có vẻ kỳ quái vậy,
Hằng đêm toả ra vẻ sáng ngời.
Oai hổ tất vùng vẫy,
Thân rồng há náu lâu.
Loạn lạc mãi chưa dứt,
Đem mày dâng vua hiền.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đem tự phương xa lại
Bao không nạm ngọc ngà
Đêm đêm loè ánh sáng
Quái lạ tự đâu ra?
Oai hổ kìm ao nổi
Thân rồng nép mãi a?
Dâng vua đời gió bụi
Giết sạch giống gian tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Từ phương xa mà tới,
Có trạm ngọc ngà đâu!
Sao mà kỳ lạ thế,
Đêm đêm chói sáng màu.
Oai hổ tất vùng vẫy,
Thân rồng há ẩn lâu.
Loạn lạc mãi chưa dứt,
Vua hiền, dâng nó mau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta nhận ngươi từ nơi xa lắm,
Cán không hề ngọc trạm châu tô.
Mà sao quái lạ chẳng ngờ,
Đêm đêm ánh sáng chói loà như sao.
Khí mãnh hổ phải cao bay mãi,
Thân rồng long há lại ẩn sâu?
Phong trần giờ đã hết đâu,
Phải dâng bảo kiếm theo hầu minh quân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gươm lạ từ phương xa mà tới
Cán chẳng hề cẩn với ngọc châu
Thế mà kỳ lạ làm sao
Ban đêm toả ánh hào quang sáng ngời
Là oai hổ tức thời vùng vẫy
Thân mình rồng không lẽ ẩn hoài?
Binh đao gió bụi chưa thôi
Phải dâng gươm báu lên ngài minh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếm từ nơi tới phương xa,
Cũng không phải nạm ngọc ngà gì đây.
Tại sao kỳ quái như vầy,
Hằng đêm toả vẻ sáng bày toát ra.
Oai hùm vùng vẫy tất xa,
Thân rồng há náu bên hồ thật lâu.
Mãi chưa dứt loạn lạc đâu,
Đem mày dâng hiến theo hầu minh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời