李都尉古劍

古劍寒黯黯,
鑄來幾千秋。
白光納日月,
紫氣排斗牛。
有客借一觀,
愛之不敢求。
湛然玉匣中,
秋水澄不流。
至寶有本性,
精剛無與儔。
可使寸寸折,
不能繞指柔。
願快直士心,
將斷佞臣頭。
不願報小怨,
夜半刺私仇。
勸君慎所用,
無作神兵羞。

 

Lý đô uý cổ kiếm

Cổ kiếm hàn ảm ảm,
Chúc lai kỷ thiên thu.
Bạch quang nạp nhật nguyệt,
Tử khí bài đẩu ngưu.
Hữu khách tích nhất quan,
Ái chi bất cảm cầu.
Trạm nhiên ngọc hạp trung,
Thu thuỷ trừng bất lưu.
Chí bảo hữu bản tính,
Tinh cương vô dữ trù.
Khả sử thốn thốn chiết,
Bất năng nhiễu chỉ nhu.
Nguyện khoái trực sĩ tâm,
Tương đoạn nịnh thần đầu.
Bất nguyện báo tiểu oán,
Dạ bán lạp tư cừu.
Khuyến quân thận sở dụng,
Vô tác thần binh tu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Kiếm cổ lạnh mờ mờ
Đúc từ ngàn năm xưa
Hấp ánh sáng nhật nguyệt
Hơi tía dạt đẩu ngưu
Có khách xưa quan sát
Thích nhưng không dám cầu
Kiếm quý từ bản chất
Cứng thuần xếp hạng đầu
Chém đứt đoạn từng tấc
Tay mềm múa làm sao ?
Thỏa lòng người chính trực
Chém đầu nịnh thần bay
Kiếm không báo oán nhỏ
Không nửa đêm trả thù
Khuyên người dùng cẩn thận
Đừng để quỷ thần cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếm cổ khí mù mịt
Đúc tự mấy ngàn năm
Vẻ tía xua Ngưu Đẩu
Ánh sáng hút trời trăng
Người khách một lần thấy
Bụng thích không dám xin
Thanh thoát trong hộp ngọc
Nước thu lắng trong ngần
Bản chất vốn hiếm quí
Tinh cứng không chi bằng
Chặt đứt từng khúc một
Vững vàng trong khó khăn
Thẳng thắn lòng kẻ sĩ
Chém đầu bọn tà gian
Thèm đâu trả thù vặt
Nửa đêm báo oán riêng
Khi dùng nên cẩn thận
Quỷ thần cũng phải kiêng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kiếm xưa ảm đạm và lạnh ngắt
Đã đúc rèn từ trước ngàn năm
Sáng như thâu nạp trời trăng
So về sắc tía vượt hàng Đẩu Ngưu
Xưa có người mượn xem thích lắm
Nhưng lại không dám có thanh này
Kiếm trong bao ngọc cất đây
Sáng như ly nước thu đầy lắng trong
Vốn là loại kiếm ròng quí nhất
Tinh xảo và dắn chắc vô song
Chém lìa từng tấc con con
Bàn tay mềm yếu không nâng nổi rồi
Thanh kiếm thoả lòng người chính trực
Dùng kiếm này chém đứt nịnh thần
Không ưng dùng trả oán ân
Nửa đêm đâm chém vì ân oán xoàng
Xin đô uý khi dùng cẩn thận
Đừng để cho tủi hận kiếm thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời