27/09/2022 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý đô uý cổ kiếm
李都尉古劍

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 15:10

 

Nguyên tác

古劍寒黯黯,
鑄來幾千秋。
白光納日月,
紫氣排斗牛。
有客借一觀,
愛之不敢求。
湛然玉匣中,
秋水澄不流。
至寶有本性,
精剛無與儔。
可使寸寸折,
不能繞指柔。
願快直士心,
將斷佞臣頭。
不願報小怨,
夜半刺私仇。
勸君慎所用,
無作神兵羞。

Phiên âm

Cổ kiếm hàn ảm ảm,
Chúc lai kỷ thiên thu.
Bạch quang nạp nhật nguyệt,
Tử khí bài đẩu ngưu.
Hữu khách tích nhất quan,
Ái chi bất cảm cầu.
Trạm nhiên ngọc hạp trung,
Thu thuỷ trừng bất lưu.
Chí bảo hữu bản tính,
Tinh cương vô dữ trù.
Khả sử thốn thốn chiết,
Bất năng nhiễu chỉ nhu.
Nguyện khoái trực sĩ tâm,
Tương đoạn nịnh thần đầu.
Bất nguyện báo tiểu oán,
Dạ bán lạp tư cừu.
Khuyến quân thận sở dụng,
Vô tác thần binh tu.

Bản dịch của (Không rõ)

Kiếm cổ lạnh mờ mờ
Đúc từ ngàn năm xưa
Hấp ánh sáng nhật nguyệt
Hơi tía dạt đẩu ngưu
Có khách xưa quan sát
Thích nhưng không dám cầu
Kiếm quý từ bản chất
Cứng thuần xếp hạng đầu
Chém đứt đoạn từng tấc
Tay mềm múa làm sao ?
Thỏa lòng người chính trực
Chém đầu nịnh thần bay
Kiếm không báo oán nhỏ
Không nửa đêm trả thù
Khuyên người dùng cẩn thận
Đừng để quỷ thần cười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lý đô uý cổ kiếm