Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: kiếm (7)

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2015 17:11

天涯折劍

折劍孤身安抗敵,
餘生空手惡徒交。
殘衣落色心難變,
白髮衰時願豈拋。
含恨不能扶漢室,
吞羞甘受佐張曹。
人心民氣今求激,
袖手旁觀可笑嘲。

 

Thiên nhai chiết kiếm

Chiết kiếm cô thân an kháng địch,
Dư sinh không thủ ác đồ giao.
Tàn y lạc sắc tâm nan biến,
Bạch phát suy thời nguyện khởi phao.
Hàm hận bất năng phù Hán thất,
Thôn tu cam thụ tá Trương tào.
Nhân tâm dân khí kim cầu kích,
Tụ thủ bàng quan khả tiếu trào.