Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2005 10:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 03:59

日暮(牛羊下來久)

牛羊下來久,
各已閉柴門。
風月自清夜,
江山非故園。
石泉流暗壁,
草露滴秋根。
頭白燈明裡,
何須花燼繁。

 

Nhật mộ (Ngưu dương há lai cửu)

Ngưu dương há lai cửu,
Các dĩ bế sài môn.
Phong nguyệt tự thanh dạ,
Giang sơn phi cố viên.
Thạch tuyền lưu ám bích,
Thảo lộ trí thu căn.
Đầu bạch đăng minh lý,
Hà tu hoa tẫn phồn.

 

Dịch nghĩa

Trâu dê đã về chuồng từ lâu rồi
Ai ai cũng đã đóng cửa nhà lại
Trăng gió trong một đêm thanh
Giang sơn đâu còn là chốn xưa
Suối trên núi chảy qua vách đá u ám
Sương trên cỏ mùa thu đẫm trên rễ cây
Đầu bạc trước ngọn đèn sáng tỏ
Còn cần gì đến tàn lửa hoa cháy sáng


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giã núi trâu dê xuống
Nhà nhà cổng đóng then
Gió trăng đêm đã vắng
Sông núi chốn không quen
Vách đá dòng khe chảy
Cây thu móc cỏ hoen
Bạc đầu trong ánh nến
Nào thiết lắm hoa đèn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trâu dê xuống núi đã lâu rồi
Người người đóng chặt cổng giao bôi
Trăng thanh gió mát trong đêm vắng
Non sông đâu phải chỉ vườn đồi
Vách đá âm u suối trong chảy
Sương từ ngọn cỏ rễ thu trôi
Đầu bạc phơ phơ dưới đèn sáng
Cần giúp hoa đèn nẩy sinh sôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Bò dê về chuồng hết,
Cổng sài đóng mọi nhà.
Gió trăng tuy mát mẻ,
Non nước khác quê ta.
Suối đá ngầm chân vách,
Sương thu ngấm rễ già.
Dưới đèn đầu rõ bạc,
Lọ đèn phải kết hoa!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Về chi muộn thế trâu, dê,
Cửa đều đóng kín, cổng tre lặng chìm,
Gió, trăng trong giữa trời đêm,
Non sông vẫn khác cho thêm nhớ nhiều.
Ngọn dòng vách đá suối reo,
Cỏ đằm sương thấm gốc teo quắt hình.
Ánh đèn song tóc bạc mình,
Bấc hoa nở lắm, cố tình chi đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Mễ Tử

Trâu dê về đã lâu rồi
Cửa sài khép kín bóng người vắng tanh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Non sông đất khách động tình cố hương
Suối đâu vách núi mơ màng
Sương thu thấm rễ cỏ hoang rầu rầu
Đèn soi trắng toát mái đầu
Hoa đèn khéo cợt chi nhau nở nhiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dê, nghé về lâu lắt,
Cổng sài kéo rấp qua.
Gió trăng đêm lặng ngắt,
Sông núi khác quê nhà.
Suối chảy mờ kè đá,
Cỏ thu đọng móc sa.
Bạch đầu soi ánh nến,
Hà cớ lắm đèn hoa !

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trâu dê về cả chuồng rồi
Nhà nào nhà nấy cửa sài đóng lâu
Đêm thanh trăng gió một bầu
Nước non cảnh lạ phải đâu quê nhà
Suối trong vách đá chảy ra
Cỏ thu rễ thấm sương sa ướt đầm
Trước đèn đầu bạc thương thầm
Hoa đèn đỏ chói có nhằm nỗi chi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trâu, dê, xuống núi từ lâu,
Cửa rào đã đóng, sót đâu nhà nào.
Gió, trăng, đêm vắng thú sao,
Núi sông, chẳng có chút nào giống quê.
Sườn non suối đã khuất che,
Hạt sương đầu cỏ rớt nhè rễ thu.
Dưới đèn, đầu đã bạc phơ,
Hoa đèn nở rộ, đợi chờ chi đây?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trâu đê đã về chuồng,
Nhà nhà chốt cửa buông.
Trăng gió đêm thanh tĩnh,
Núi sông khác quê hương.
Suối nước chen khe đá,
Rễ thu thấm cỏ sương.
Dưới đèn đầu bạc trắng,
Đâu cần thêm hoa trương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trâu dê vừa xuống núi
Cửa trúc khép then thưa
Đêm thanh trăng gió mát
Sông núi khác quê xưa
Sườn non dòng thác chảy
Cỏ dại ngậm sương đưa
Bóng soi đầu tóc bạc
Hoa đèn khéo nở chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối