21/10/2021 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật mộ (Ngưu dương há lai cửu)
日暮(牛羊下來久)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2005 10:09

 

Nguyên tác

牛羊下來久,
各已閉柴門。
風月自清夜,
江山非故園。
石泉流暗壁,
草露滴秋根。
頭白燈明裡,
何須花燼繁。

Phiên âm

Ngưu dương há lai cửu,
Các dĩ bế sài môn.
Phong nguyệt tự thanh dạ,
Giang sơn phi cố viên.
Thạch tuyền lưu ám bích,
Thảo lộ trí thu căn.
Đầu bạch đăng minh lý,
Hà tu hoa tẫn phồn.

Dịch nghĩa

Trâu dê đã về chuồng từ lâu rồi
Ai ai cũng đã đóng cửa nhà lại
Trăng gió trong một đêm thanh
Giang sơn đâu còn là chốn xưa
Suối trên núi chảy qua vách đá u ám
Sương trên cỏ mùa thu đẫm trên rễ cây
Đầu bạc trước ngọn đèn sáng tỏ
Còn cần gì đến tàn lửa hoa cháy sáng

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giã núi trâu dê xuống
Nhà nhà cổng đóng then
Gió trăng đêm đã vắng
Sông núi chốn không quen
Vách đá dòng khe chảy
Cây thu móc cỏ hoen
Bạc đầu trong ánh nến
Nào thiết lắm hoa đèn
(Năm 767)
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhật mộ (Ngưu dương há lai cửu)