15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
19 bài trả lời: 19 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:34

客至

舍南舍北皆春水,
但見群鷗日日來。
花徑不曾緣客掃,
蓬門今始為君開。
盤飧市遠無兼味,
樽酒家貧只舊醅。
肯與鄰翁相對飲,
隔籬呼取盡餘杯。

 

Khách chí

Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
Đãn kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo,
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lân ông tương đối ẩm,
Cách ly hô thủ tận dư bôi.

 

Dịch nghĩa

Phía nam, phía bắc nhà toàn là nước xuân,
Chỉ thấy những con chim âu ngày ngày bay tới.
Trước đây chưa từng có vì khách nào mà quét đường hoa,
Bây giờ mới vì bạn mà mở cửa cỏ bồng.
Vì chợ xa, nên bữa ăn không có đủ vị,
Nhà nghèo, chỉ có chén rượu cũ chưa lọc.
Thôi đành đối ẩm với lão hàng xóm,
Cách rào, gọi mang ra hết chén rượu còn lại.


(Năm 761)

Nguyên chú: “Hỉ Thôi Minh Phủ tương quá” 喜崔明府相過 (Mừng có cậu Thôi Minh Phủ qua chơi).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước xuân đầy rẫy bắc nam,
Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.
Chưa vì khách quét lối hoa,
Cửa bồng nay mới mở ra vì người.
Chợ xa thiếu vị dâng mời,
Nhà nghèo, chỉ có rượu ôi lâu ngày.
Với ông hàng xóm cùng say,
Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Phía bắc phía nam đẫm nước xuân,
Chim âu hằng bữa viếng tưng bừng.
Lối hoa không dọn vì không khách,
Có bạn hôm nay mở cổng mừng.
Xa chợ thức ăn đành thiếu vị,
Nhà nghèo rượu ẩm có không chừng.
Mời ông hàng xóm cùng nâng chén,
Đem hết ra đây rượu đã lưng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nam bắc, nước xuân ngập quanh nhà,
Ngày ngày âu đến bạn cùng ta.
Vắng khách, lối hoa thưa quét dọn,
Mừng bạn, cửa bồng lại mở ra.
Chợ xa cơm chiều không có vị,
Nhà nghèo rượu cũ còn mấy và.
Gọi ông hàng xóm cùng đánh chén,
Bên rào cạn rượu, nhắp khề khà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà nam, nhà bắc xuân đầy nước,
Chỉ thấy đàn âu đến mỗi ngày.
Chưa quét lối hoa chờ khách trước,
Mở toang cổng trúc đón người nay.
Nhà nghèo rượu chén thường là cũ,
Xa chợ đồ mâm chẳng thể đầy.
Muốn cả lão bên cùng chuốc chén,
Cách rào kêu đến cạn ngần đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Nhà nam nhà bắc cảnh Xuân này,
Âu biển ngày ngày bóng vãng lai.
Thi lão tỉa hoa vườn thượng uyển,
Cửa bồng đón bạn lối thiên nhai.
Đãi ăn, xa chợ tiền không có,
Mời khách, nhà nghèo rượu đã phai.
Đành kiếm nơi gần ngồi đối ẩm,
Tâm tình chuyện cũ uống lai rai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Mênh mông nam bắc nước dâng đầy,
Chỉ thấy bầy chim đến mỗi ngày.
Vắng khách nên đường hoa biếng quét,
Vì anh mới mở cửa bồng đây.
Chợ xa mâm bát không gì nhắm,
Rượu cũ nhà nghèo hãy tạm say.
Lối xóm xin mời ông đối ẩm,
Bên rào cùng cạn mấy chung này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Quanh nhà nam bắc nước xuân tràn
Thường buổi chim âu vẫn rợp đàn.
Chẳng quét đường hoa không khách viếng
Vừa khai cổng cỏ rước anh sang!
Mâm cơm cách chợ vị thường thiếu
Hũ rượu nhà nghèo men cũng xoàng!
Hàng xóm bạn già cùng cất chén
Cách rào gọi khẽ cạn miên man!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Quanh nhà lai láng nước xuân đầy,
Chỉ thấy cò hàng sáng kéo bầy.
Chưa quét đường hoa chưa khách đến,
Cổng rào mới mở bác qua đây.
Chợ xa trên chiếu rau làm món,
Nhà khó dành lâu rượu cũng hay.
Nếu bác ưng ngồi ông lão bạn,
Qua rào tôi gọi lão sang say!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Quanh nhà nam bắc lụt to
Hôm hôm chỉ thấy đàn cò lại chơi
Lối hoa chẳng quét vì ai
Cửa bồng nay mới đón ngài mở ra
Xuềnh xoàng mâm chén chợ xa
Có vò rượu cũ của nhà nấu thôi
Nếu cho tiếp rượu cùng vui
Gọi ông hàng xóm sang ngồi chén luôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Nước xuân tràn ngập chảy quanh nhà,
Chỉ thấy đàn âu liệng lại qua.
Chửa quét lối hoa mời khách đến,
Mở toang cánh cửa đón hiền ca.
Chợ xa khó sắm nhiều hương vị,
Tiền ít tạm dùng chén rượu thô.
Mời bạn lân biên cùng chuốc chén,
Rượi vơi, ta tiếp thẳng qua rào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối