27/01/2022 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách chí
客至

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:57

 

Nguyên tác

舍南舍北皆春水,
但見群鷗日日來。
花徑不曾緣客掃,
蓬門今始為君開。
盤飧市遠無兼味,
樽酒家貧只舊醅。
肯與鄰翁相對飲,
隔籬呼取盡餘杯。

Phiên âm

Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
Ðãn kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo,
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lăng ông tương đối ẩm,
Cách ly hô thủ tận dư bôi.

Dịch nghĩa

Phía nam, phía bắc nhà toàn là nước xuân,
Chỉ thấy những con chim âu ngày ngày bay tới.
Trước đây chưa từng có vì khách nào mà quét đường hoa,
Bây giờ mới vì bạn mà mở cửa cỏ bồng.
Vì chợ xa, nên bữa ăn không có đủ vị,
Nhà nghèo, chỉ có chén rượu cũ chưa lọc.
Thôi đành đối ẩm với lão hàng xóm,
Cách rào, gọi mang ra hết chén rượu còn lại.

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước xuân đầy rẫy bắc nam,
Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.
Chưa vì khách quét lối hoa,
Cửa bồng nay mới mở ra vì người.
Chợ xa thiếu vị dâng mời,
Nhà nghèo, chỉ có rượu ôi lâu ngày.
Với ông hàng xóm cùng say,
Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào.
(Năm 761)

Nguyên chú: “Hỉ Thôi Minh Phủ tương quá” 喜崔明府相過 (Mừng có cậu Thôi Minh Phủ qua chơi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khách chí