Dưới đây là các bài dịch của Du Sơn Lãng Tử. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch): Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Phượng viếng đài cao lưu tích hương,
Phượng bay, cảnh vắng sóng giang trường.
Cung Ngô cỏ biếc che thành vách,
Triều Tấn ngai vàng liệm đá cương.
Nắng chẻ Tam Sơn riêng một cõi,
Sông chia Bạch Lộ biệt hai phường.
Người tiếc vầng mây phai ánh nguyệt,
Trường An xa cách dạ ai vương!

Ảnh đại diện

Hàng Châu xuân vọng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Trời sáng nắng soi vọng hải lầu,
Bờ đê nước chảy, bãi ghềnh sâu.
Đêm về Viên-Miếu tràn âm sóng,
Xuân thắm vườn Tô đậm liễu mầu.
Hồng gấm tơ mềm, khoe thợ khéo,
Thanh kỳ rượu ngát, ủ men lâu.
Cổng chùa ai mở tây nam lộ,
Cỏ rậm quanh sân, vạc áo nhầu.

Ảnh đại diện

Khách chí (Đỗ Phủ): Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Nhà nam nhà bắc cảnh Xuân này,
Âu biển ngày ngày bóng vãng lai.
Thi lão tỉa hoa vườn thượng uyển,
Cửa bồng đón bạn lối thiên nhai.
Đãi ăn, xa chợ tiền không có,
Mời khách, nhà nghèo rượu đã phai.
Đành kiếm nơi gần ngồi đối ẩm,
Tâm tình chuyện cũ uống lai rai.

Ảnh đại diện

Du tiểu Động Đình (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Đỉnh núi cheo leo có nguyệt hồ,
Sen đầm thơm ngát biệt cư đô.
Sao ngời đêm tối chia ranh giới,
Mây lóe bình minh vẽ án đồ.
Gió dậy trời xanh, làn sóng gợn,
Chim nằm tổ ấm, ánh trăng nhô.
Vật thiêng lưu dấu nhiều di tích,
Đông mãn nước hồ lạnh chửa khô.

Ảnh đại diện

Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Mưa ngừng khói tạnh loé tà dương,
Trong suốt màu sông, mát lạ thường.
Mây đụn, Sò đi, tàn giấc mộng,
Trời hồng, quang chiếu, nhạt kiều hương.
Gió đưa sóng trắng, hoa ngàn mảnh,
Nhạn điểm trời xanh, bóng một đường.
Áo gấm đan thanh đành họa lấy,
Làm thơ tặng bác Thủy Tào Trương.

Ảnh đại diện

Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác (Đỗ Phủ): Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Đổng báo canh năm vẵng tiếng rao,
Chín tầng xuân sắc túy tiên đào.
Ảnh rồng nắng rọi cờ lay động,
Cung điện gió vờn yến lượn cao.
Áo gấm bãi triều thơm nhụy phấn,
Bút châu thơ mãn rạng danh hào.
Ngấn tơ vọng thế giăng hoàn mỹ,
Lông phượng lưu đời ẩn mặt ao.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]