戲簡鄭廣文兼呈蘇司業

廣文到官舍,
繫馬堂階下。
醉則騎馬歸,
頗遭官長罵。
才名三十年,
坐客寒無氈。
賴有蘇司業,
時時乞酒錢。

 

Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp

Quảng Văn đáo quan xá,
Hệ mã đường giai hạ.
Tuý tắc kỵ mã quy,
Phả tao quan trưởng mạ.
Tài danh tam thập niên,
Toạ khách hàn vô chiên.
Lại hữu Tô tư nghiệp,
Thì thì khất tửu tiền.

 

Dịch nghĩa

Ông chức quảng văn đến sở,
Buộc ngựa dưới thềm nhà.
Đến khi say rượu say cỡi ngựa về,
Chợt gặp phải trưởng quan la mắng.
Tài ông nổi tiếng bốn mươi năm.
Mà chỗ nằm ngồi lạnh lẽo không chăn
May nhờ có quan tư nghiệp Tô.
Thỉnh thoảng biếu rượu và tiền.


(Năm 755)

Trịnh quảng văn tên Trịnh Kiền. Tô tư nghiệp tên Tô Đoan, hiệu Nguyên Minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Quảng Văn vừa đến sở,
Buộc ngựa dưới mái hiên.
Cưỡi ngựa về say khướt,
Quan gặp la mắng liền.
Tài danh ba chục năm,
Thầy ngồi không tấm chăn.
Nhờ ông Tô tư nghiệp,
Biếu rượu tiền đôi phen.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Có mấy sơ sót trong bản phiên âm:

Câu 1: Quảng Văn ĐÁO quan xá
Câu 5: Tài danh TAM thập niên
Câu 6:  TỌA khách hàn vô chiên
Câu 8:  Thì thì KHẤT tửu tiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quảng Văn đến dịch xá,
Ngựa chở về say lả,
Buộc ngựa sát bên thềm,
Quan trông mắng xối xả.
Tài danh ba chục năm,
Ngồi lạnh chẳng khăn chằm.
May có Tô tư nghiệp,
Chi tiền rượu lúc thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quảng Văn khi tới quán,
Cột ngựa ngay dưới thềm.
Cưỡi về khi say khướt,
Bị cấp trên quở liền.
Bốn chục, tài danh nổi,
Chịu lạnh, ngồi không mền.
May có Tô tư nghiệp,
Mua rượu, thường cho tiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan quảng văn vừa đi đến sở
Buộc ngựa sơ ngay ở bên thềm
Uống say lên ngựa về liền
Trưởng quan gặp mắng ưu phiền xót xa
Bốn mươi năm tài ba nổi tiếng
Nhà lạnh tanh không kiếm nổi chăn
Quan Tô tư nghiệp thường thăm
Còn cho rượu uống tiền ăn đều đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chức quan đến sở quảng văn,
Dưới thềm buộc ngựa cho ăn bên lề.
Khi say rượu cỡi ngựa về,
Trưởng quan gặp phải chợt nghe la rầy.
Bốn mươi năm nổi tiếng tài.
Mà nay lạnh lẽo nằm ngồi không chăn.
May nhờ tư nghiệp Tô quan.
Đôi khi biếu rượu và tiền mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời