陪鄭廣文遊何將軍山林其九

床上書連屋,
階前樹拂雲。
將軍不好武,
稚子總能文。
醒酒微風入,
聽詩靜夜分。
絺衣掛蘿薜,
涼月白紛紛。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9

Sàng thượng thư liên ốc,
Giai tiền thụ phất vân.
Tướng quân bất hiếu vũ,
Trĩ tử tổng năng văn.
Tinh tửu vi phong nhập,
Thính thi tĩnh dạ phân.
Hy y quải la bệ,
Lương nguyệt bạch phân phân.

 

Dịch nghĩa

Trên giường sách chất tới tận nóc nhà,
Trước thềm cây cao quét cả mây.
Tướng quân không ham võ,
Nên con cháu trong nhà rất giỏi văn.
Hơi rượu theo gió nhẹ đi vào phòng,
Đêm thanh vắng nghe tiếng ngâm thơ.
Áo mỏng treo trên bờ dậu,
Ánh trăng thanh mờ nhạt buông trùm.


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên giường sách tới nóc,
Trước cửa cây mây vờn.
Tướng quân chẳng ham võ,
Con cháu đều giỏi văn.
Gió nhẹ thoảng mùi rượu,
Đêm vắng nghe thơ ngâm.
Áo mỏng treo bờ dậu,
Trăng thanh tỏ trắng ngần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ giường sách rải ra nhà khắp
Trước thềm cây phơ phất mây cao
Tướng quân không chuộng võ nào
Cháu con văn giỏi đứng vào bậc hay
Vừa tỉnh rượu gió lay nhè nhẹ
Đêm lặng yên nghe khẽ ngâm thơ
Áo đơn bờ giậu treo hờ
Ánh trăng thanh mát bến bờ chiếu soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sách chất trên giường tận nóc nhà,
Trước thềm cao vút cây mây qua.
Tướng quân mà chẳng ham học võ,
Con cháu trong nhà văn giỏi xa.
Hơi rượu vào phòng theo gió nhẹ,
Đêm thanh nghe vẳng tiếng thơ ca.
Treo trên áo mỏng hàng bờ dậu,
Mờ nhạt ánh trăng thanh rớt sà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời