陪鄭廣文遊何將軍山林其八

憶過楊柳渚,
走馬定昆池。
醉把青荷葉,
狂遺白接㒿。
刺船思郢客,
解水乞吳兒。
坐對秦山晚,
江湖興頗隨。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 8

Ức qua dương liễu chử,
Tẩu mã Định Côn trì.
Tuý bả thanh hà diệp,
Cuồng di bạch tiếp ly.
Thứ thuyền tư Dĩnh khách,
Giải thuỷ ngật Ngô nhi.
Toạ đối Tần sơn vãn,
Giang hồ hứng phả tuỳ.

 

Dịch nghĩa

Nhớ lúc qua bến dương liễu,
Ruổi ngựa qua ao Định Côn.
Say nắm cầm ngó sen xanh,
Điên rơi cả mũ trắng.
Khi neo thuyền bỗng nghĩ tới người khách vùng Dĩnh,
Rẽ nước tưởng đến trẻ vùng Ngô đang khẩn cầu.
Buổi chiều ngồi ngóng núi Tần,
Cái ý muốn đi đây đi đó lại nổi lên.


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhớ qua bến dương liễu,
Sải ngựa ao Định Côn.
Lá sen xanh, say hái,
Mũ trắng, vội bỏ quên.
Trẻ Ngô nài rẽ nước,
Khách Dĩnh nhớ neo thuyền.
Núi Tần chiều ngồi ngóng,
Giang hồ hứng nổi lên.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ lúc qua bãi trồng dương liễu
Ao Định Côn ngựa ruổi vượt nhanh
Say cầm dọc lá sen xanh
Cuồng điên rơi cả mũ lông trắng ngần
Khi cắm thuyền nhớ ông vùng Dĩnh
Mở nước cho trai tráng đất Ngô
Núi Tần chiều đối mây mờ
Hứng lên muốn thú sông hồ chơi vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ khi qua bến liễu dương,
Định Côn ruổi ngựa qua đường vượt nhanh.
Say cầm nắm ngó sen xanh,
Cuồng rơi cả mũ vắng tanh núi này.
Neo thuyền Khách Dĩnh nghĩ ngay,
Vùng Ngô tưởng đến trẻ nay khẩn cầu.
Buổi chiều ngóng núi Tần sâu,
Ý đi đây đó trong đầu gợi lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời