解悶其三

一辭故國十經秋,
每見秋瓜憶故丘。
今日南湖採薇蕨,
何人為覓鄭瓜州。

 

Giải muộn kỳ 03

Nhất từ cố quốc thập kinh thu,
Mỗi kiến thu qua ức cố khâu.
Kim nhật nam hồ thái vi quyết,
Hà nhân vi mịch Trịnh Qua Châu.

 

Dịch nghĩa

Mới xa nhà mà đã mười mùa thu qua rồi,
Cứ mỗi khi thấy dưa kết trái vào mùa thu lại nhớ gò đất cũ.
Hôm nay hái rau vi, rau quyết ở ven hồ phía nam,
Có ai thấy ông họ Trịnh ở Qua Châu (xóm trồng dưa) hay không?


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mười thu rồi rời xa nước cũ
Nhìn dưa thu chạnh nhớ quê nhà
Nay rau vi hái Nam hồ
Thôn Qua Châu biết ai lo đến tìm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mười năm quê cũ một lần xa,
Hễ thấy dưa thu chạnh nhớ nhà.
Rau quyết Nam Hồ nay ngắt hái,
Ai người về Trịnh kiếm thôn Qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa nhà thoắt đã chục mùa thu
Mỗi thấy dưa thu nhớ chốn xưa
Nay hái rau vi, rau quyết thấy
Có ai về xóm Trịnh gò dưa?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quê cũ đã xa mười năm thừa,
Khi thấy dưa thu, nhớ xóm xưa.
Nam hồ ngày nay hái rau quyết,
Ai thấy ông Trịnh, người xóm dưa?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa quê từ độ đã mười năm
Trông thấy dưa thu chạnh nỗi lòng
Rau quyết hồ nam nay ngắt hái
Qua Châu ông Trịnh thấy đâu không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời