陪鄭廣文遊何將軍山林其一

不識南塘路,
今知第五橋。
名園依綠水,
野竹上青霄。
谷口舊相得,
濠梁同見招。
平生為幽興,
未惜馬蹄遙。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 1

Bất thức Nam Đường lộ,
Kim tri đệ ngũ kiều.
Danh viên y lục thuỷ,
Dã trúc thướng thanh tiêu.
Cốc Khẩu cựu tương đắc,
Hào Lương đồng kiến chiêu.
Bình sinh vị u hứng,
Vị tích mã đề diêu.

 

Dịch nghĩa

Không rành đường xá ở Nam Đường
Nay mới biết đây là cây cầu số năm
Khu vườn nổi tiếng bên dòng nước biếc
Trúc đồng nội vươn lên tận trời xanh
Kia Cốc Khẩu là nơi ưa thích cũ
Đây Hào Lương là nơi ta cùng gặp gỡ
Thường ngày chỉ thích nhàn nhã
Nay chả tiếc vó ngựa in khá xa.


(Năm 753)

Lời dẫn: “Lâm tại Vi Khúc tây tháp bi” 山林在韋曲西塔陂 (Rừng tại Vi Khúc, phía tây tháp bi).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Không rành lộ Đường Nam
Nay biết chiếc cầu năm
Vườn bên dòng nước biếc
Trúc vượt tận trời xanh.
Cốc Khẩu mình quen biết
Hào Lương đến nhiều lần.
Chẳng tiếc dấu ngựa dậm
Bình sinh chỉ thích nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trước chưa rõ lối Nam Đường,
Cầu Thứ Năm mới tỏ tường đây thôi.
Công viên đẹp, nước xanh trôi,
Khóm trúc đồng vút lên trời chênh vênh.
Tuổi thơ Cốc Khẩu nào quên,
Hào Lương gặp gỡ bạn thân bao lần.
Bình sinh thích sống u nhàn,
Vó câu nghìn dặm chẳng màng làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nam Đường chưa rõ lối,
Cầu thứ năm giờ hay.
Nước biếc theo vườn đẹp,
Trúc đồng chọc thức mây.
Hào Lương nơi gặp gỡ,
Cốc Khẩu hội xưa này.
Cốt lấy nhàn làm thú,
Ngựa xa, há tiếc thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lối Nam Đường không biết,
Cầu Đệ Ngũ nay tường.
Cạnh bờ nước, vườn đẹp.
Vươn trời xanh, trúc hoang.
Cốc khẩu xưa có được,
Thấy đạy, có cầu ngang.
Suốt đời một ước muốn,
Vó ngựa chẳng tiếc công.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không rành rẽ về Nam Đường phố xá
Cầu số 5 nay mới biết là đây
Công viên đang nổi tiếng cạnh sông này
Trúc đồng nội vươn lên trời xanh biếc
Kìa Cốc Khẩu là nơi ta ưa thích
Nọ Hào Lương nơi gặp gỡ chúng mình
Tôi bình sinh chỉ thích chốn u minh
Nay chả tiếc vó ngựa bon xa quá.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không rành đường sá ở Nam Đường,
Cầu số năm nay mới tỏ tường.
Nổi tiếng khu vườn bên nước biếc,
Vươn cao đồng trúc tận trời xanh.
Kia là Cốc Khẩu nơi ưa cũ,
Đây chính Hào Lương ta gặp anh.
Nhàn nhã thường ngày thì thích thú,
Chả e vó ngựa xa in đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời