08/07/2020 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 1
陪鄭廣文遊何將軍山林其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 20:05

 

Nguyên tác

不識南塘路,
今知第五橋。
名園依綠水,
野竹上青霄。
谷口舊相得,
濠梁同見招。
平生為幽興,
未惜馬蹄遙。

Phiên âm

Bất thức Nam Đường lộ,
Kim tri đệ ngũ kiều.
Danh viên y lục thuỷ,
Dã trúc thướng thanh tiêu.
Cốc Khẩu cựu tương đắc,
Hào Lương đồng kiến chiêu.
Bình sinh vị u hứng,
Vị tích mã đề diêu.

Dịch nghĩa

Không rành đường xá ở Nam Đường
Nay mới biết đây là cây cầu số năm
Khu vườn nổi tiếng bên dòng nước biếc
Trúc đồng nội vươn lên tận trời xanh
Kia Cốc Khẩu là nơi ưa thích cũ
Đây Hào Lương là nơi ta cùng gặp gỡ
Thường ngày chỉ thích nhàn nhã
Nay chả tiếc vó ngựa in khá xa.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Không rành lộ Đường Nam
Nay biết chiếc cầu năm
Vườn bên dòng nước biếc
Trúc vượt tận trời xanh.
Cốc Khẩu mình quen biết
Hào Lương đến nhiều lần.
Chẳng tiếc dấu ngựa dậm
Bình sinh chỉ thích nhàn.
(Năm 753)

Lời dẫn: “Lâm tại Vi Khúc tây tháp bi” 山林在韋曲西塔陂 (Rừng tại Vi Khúc, phía tây tháp bi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 1