陪鄭廣文遊何將軍山林其十

幽意忽不愜,
歸期無奈何。
出門流水注,
回首雜花多。
自笑燈前舞,
誰憐醉後歌。
祗應與朋好,
風雨亦來過。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10

U ý hốt bất khiếp,
Qui kì vô nại hà.
Xuất môn lưu thuỷ chú,
Hồi thủ tạp hoa đa.
Tự tiếu đăng tiền vũ,
Thuỳ lân tuý hậu ca.
Kỳ ưng dữ bằng hảo,
Phong vũ diệc lai qua.

 

Dịch nghĩa

Ý sâu kín trong lòng bỗng chưa thấy thoả mãn,
Ngày trở về không sao mà định được.
Ra khỏi cửa thấy nước chảy xiết,
Quay đầu lại nhìn thấy có nhiều loại hoa.
Tự cười mình đã múa trước đèn,
Ai là kẻ thương cho kẻ say rượu hát đổng.
Lòng mong được vui cùng bạn bè,
Dù cho mưa gió cũng cứ trở lại.


(Năm 753)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong lòng bỗng thắc mắc,
Ngày về tính không ra.
Khỏi cửa nước chảy xiết,
Quay nhìn thật lắm hoa.
Tự cười trước đèn múa,
Ai thương kẻ say ca.
Mong được vui cùng bạn,
Mưa gió cũng cứ qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ý sâu kín bỗng chưa thấy thoả
Không thể qui ngày trở về rồi
Cửa ngoài sông nước chảy xuôi
Quay đầu nhìn lại thấy vài loại hoa
Tự cười mình múa ca đèn trước
Ai thương sau rượu hát vu vơ
Lòng mong tốt với bạn bè
Cho dù mưa gió cũng về bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy chưa thoả ý sâu trong lòng,
Ngày trở về sao định được xong.
Khỏi cửa nước nhìn còn chảy xiết,
Quay đầu trông lại nhiều hoa lồng.
Trước đèn tự thẹn mình vừa múa,
Say rượu ai thương kẻ hát ngông.
Lòng ước được vui cùng bạn hữu,
Dù cho mưa gió cứ chơi xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời