01/02/2023 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9
陪鄭廣文遊何將軍山林其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 16:13

 

Nguyên tác

床上書連屋,
階前樹拂雲。
將軍不好武,
稚子總能文。
醒酒微風入,
聽詩靜夜分。
絺衣掛蘿薜,
涼月白紛紛。

Phiên âm

Sàng thượng thư liên ốc,
Giai tiền thụ phất vân.
Tướng quân bất hiếu vũ,
Trĩ tử tổng năng văn.
Tinh tửu vi phong nhập,
Thính thi tĩnh dạ phân.
Hy y quải la bệ,
Lương nguyệt bạch phân phân.

Dịch nghĩa

Trên giường sách chất tới tận nóc nhà,
Trước thềm cây cao quét cả mây.
Tướng quân không ham võ,
Nên con cháu trong nhà rất giỏi văn.
Hơi rượu theo gió nhẹ đi vào phòng,
Đêm thanh vắng nghe tiếng ngâm thơ.
Áo mỏng treo trên bờ dậu,
Ánh trăng thanh mờ nhạt buông trùm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên giường sách tới nóc,
Trước cửa cây mây vờn.
Tướng quân chẳng ham võ,
Con cháu đều giỏi văn.
Gió nhẹ thoảng mùi rượu,
Đêm vắng nghe thơ ngâm.
Áo mỏng treo bờ dậu,
Trăng thanh tỏ trắng ngần.
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9