鄭駙馬池臺喜遇鄭廣文同飲

不謂生戎馬,
何知共酒杯。
然臍郿塢敗,
握節漢臣回。
白髮千莖雪,
丹心一寸灰。
別離經死地,
披寫忽登臺。
重對秦簫發,
俱過阮宅來。
留連春夜舞,
淚落強裴回。

 

Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm

Bất vị sinh nhung mã,
Hà tri cộng tửu bôi.
Nhiên tề My Ổ bại,
Ác tiết Hán thần hồi.
Bạch phát thiên hành tuyết,
Đan tâm nhất thốn khôi.
Biệt lykinh tử địa,
Phi tả hốt đăng đài.
Trùng đối Tần tiêu phát,
Câu qua Nguyễn trạch lai.
Lưu liên xuân dạ vũ,
Lệ lạc cưỡng bồi hồi.

 

Dịch nghĩa

Không nói sống trong thời loạn,
Biết làm sao để cùng chung ly rượu.
Sau hồi thất bại ở My Ổ, bị châm lửa đốt nơi rốn,
Giữ khí tiết, bề tôi nhà Hán trở về.
Tóc trắng như tuyết có đến hàng ngàn sợi,
Tấc lòng son nay chỉ là tro nguội.
Chia ly đã trải qua vùng đất chết,
Bước lên đài bỗng bày tỏ ra.
Lại giáp mặt có tiếng sáo Tần vang,
Cùng qua nhà Nguyễn Tịch.
Đêm xuân cứ múa mà bịn rịn,
Nước mắt rơi cố ngăn sự thổn thức.


(Năm 757)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chớ nói thời loạn trải qua,
Sao biết ly rượu đôi ta xum vầy.
Đốt rốn, My Ổ tan thây,
Giữ tiết, quan Hán có ngày hồi hương.
Tóc trắng, ngàn sợi tuyết sương,
Lòng son, còn lại một gang tro tàn.
Đi về đất chết, lìa tan,
Bỗng nhiên tỏ lộ bước lên trên đài.
Tiêu Tần lại vẳng vang rồi,
Cùng qua nhà Nguyễn cái hồi lang thang.
Đêm xuân say múa bàng hoàng,
Bồi hồi cố giữ đôi hàng lệ rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống gặp loạn ly than oán gì,
Biết làm sao để rượu chung ly.
My Ổ sau bại rốn còn đốt,
Nhà Hán bề tôi giữ tiết nghì.
Mái tóc ngàn tơ sợi trắng tuyết,
Tấc lòng son nguội tàn tro đi.
Chia ly qua đất vùng miền chết,
Bày tỏ lên đài bước tức thì.
Tiếng sáo Tần vang nơi giáp mặt,
Cùng qua nhà Nguyễn Tịch đôi khi.
Đêm xuân bịn rịn mà còn múa,
Nước mắt cố ngăn thổn thức đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nói không sống trong thời loạn lạc
Biết làm sao cùng bác nâng bôi
Rốn thiêu My Ổ than ôi
Tay cầm cờ tiết bề tôi Hán về
Tóc trắng toát như tơ ngàn sợi
Tấc lòng son tro nguội mà thôi
Chia tay đất chết qua rồi
Bước lên đài bỗng đồng thời tỏ ra
Lại giáp mặt sáo ca Tần trỗi
Cùng qua nhà họ Nguyễn gần bên
Đêm xuân ca múa liên miên
Dùng dằng mắt lệ khôn ngăn rơi trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời