鄭駙馬池臺喜遇鄭廣文同飲

不謂生戎馬,
何知共酒杯。
然臍郿塢敗,
握節漢臣回。
白髮千莖雪,
丹心一寸灰。
別離經死地,
披寫忽登臺。
重對秦簫發,
俱過阮宅來。
留連春夜舞,
淚落強裴回。

 

Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm

Bất vị sinh nhung mã,
Hà tri cộng tửu bôi.
Nhiên tề My Ổ bại,
Ác tiết Hán thần hồi.
Bạch phát thiên hành tuyết,
Đan tâm nhất thốn khôi.
Biệt lykinh tử địa,
Phi tả hốt đăng đài.
Trùng đối Tần tiêu phát,
Câu qua Nguyễn trạch lai.
Lưu liên xuân dạ vũ,
Lệ lạc cưỡng bồi hồi.

 

Dịch nghĩa

Không nói sống trong thời loạn,
Biết làm sao để cùng chung ly rượu.
Sau hồi thất bại ở My Ổ, bị châm lửa đốt nơi rốn,
Giữ khí tiết, bề tôi nhà Hán trở về.
Tóc trắng như tuyết có đến hàng ngàn sợi,
Tấc lòng son nay chỉ là tro nguội.
Chia ly đã trải qua vùng đất chết,
Bước lên đài bỗng bày tỏ ra.
Lại giáp mặt có tiếng sáo Tần vang,
Cùng qua nhà Nguyễn Tịch.
Đêm xuân cứ múa mà bịn rịn,
Nước mắt rơi cố ngăn sự thổn thức.


(Năm 757)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chớ nói thời loạn trải qua,
Sao biết ly rượu đôi ta xum vầy.
Đốt rốn, My Ổ tan thây,
Giữ tiết, quan Hán có ngày hồi hương.
Tóc trắng, ngàn sợi tuyết sương,
Lòng son, còn lại một gang tro tàn.
Đi về đất chết, lìa tan,
Bỗng nhiên tỏ lộ bước lên trên đài.
Tiêu Tần lại vẳng vang rồi,
Cùng qua nhà Nguyễn cái hồi lang thang.
Đêm xuân say múa bàng hoàng,
Bồi hồi cố giữ đôi hàng lệ rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống trong thời loạn không nói gì,
Biết làm sao để rượu chung ly.
Sau bại My Ổ, rốn bị đốt,
Bề tôi nhà Hán giữ tiết nghì.
Mái tóc ngàn sợi trắng như tuyết,
Tấc lòng son là tro nguội đi.
Chia ly trải qua vùng đất chết,
Bước lên đài bày tỏ tức thì.
Tiếng sáo Tần vang nơi giáp mặt,
Cùng qua nhà Nguyễn Tịch một khi.
Đêm xuân cứ múa mà bịn rịn,
Cố ngăn nước mắt thổn thức đi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời