陪鄭廣文遊何將軍山林其六

風磴吹梅雪,
雲門吼瀑泉。
酒醒思臥簟,
衣冷得裝綿。
野老來看客,
河魚不取錢。
只疑淳樸處,
自有一山川。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6

Phong đặng xuy mai tuyết,
Vân mộn hống bộc tuyền.
Tửu tinh tư ngoạ điệm,
Y lãnh đắc trang miên.
Dã lão lai khan khách,
Hà ngư bất thủ tiền.
Chỉ ngưng thuần phác xứ,
Tự hữu nhất sơn xuyên.

 

Dịch nghĩa

Gió sườn núi thổi hoa mai rơi trắng như tuyết,
Nơi cửa hang mây thác nước gào.
Rượu ngà ngà nên nghĩ tới chiếu để ngả lưng,
Áo mỏng lạnh may có mền bông ấm.
Ông già nhà quê tới thăm người khách,
Cá sông mang đến mà không lấy tiền.
Cứ ngờ rằng chỉ nơi hoang sơ này,
Tự nó có núi sông.


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuyết mai gió đồi thổi,
Cửa mây thác nước gào.
Rượu say thèm chiếu ngả,
Áo lạnh được mền bao.
Già quê tới thăm khách,
Cá sông biếu không sao.
Chỉ ở nơi chất phác,
Núi non tự thuở nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bậc đá thổi mai như tuyết
Nơi cửa hang mây thác nước gào
Hết say nghĩ chiếu nằm cao
Áo đơn mỏng được nhồi vào nhiều bông
Ông già quê tới thăm người khách
Cá sông mang mà khước từ tiền
Cứ ngờ nơi chất phác hiền
Từ xưa đã có sơn xuyên sẵn rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sườn non gió thổi tuyết mai trông,
Nơi cửa hang mây thác chảy dòng.
Say rượu ngả lưng mơ tới chiếu,
Lạnh may áo mỏng có mền bông.
Ông già quê tới thăm nhà khách,
Không lấy tiền mang biếu cá sông.
Cứ ngỡ rằng nơi này vắng vẻ,
Từ xưa tự nó có non sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời