30/09/2023 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6
陪鄭廣文遊何將軍山林其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 16:05

 

Nguyên tác

風磴吹梅雪,
雲門吼瀑泉。
酒醒思臥簟,
衣冷得裝綿。
野老來看客,
河魚不取錢。
只疑淳樸處,
自有一山川。

Phiên âm

Phong đặng xuy mai tuyết,
Vân mộn hống bộc tuyền.
Tửu tinh tư ngoạ điệm,
Y lãnh đắc trang miên.
Dã lão lai khan khách,
Hà ngư bất thủ tiền.
Chỉ ngưng thuần phác xứ,
Tự hữu nhất sơn xuyên.

Dịch nghĩa

Gió sườn núi thổi hoa mai rơi trắng như tuyết,
Nơi cửa hang mây thác nước gào.
Rượu ngà ngà nên nghĩ tới chiếu để ngả lưng,
Áo mỏng lạnh may có mền bông ấm.
Ông già nhà quê tới thăm người khách,
Cá sông mang đến mà không lấy tiền.
Cứ ngờ rằng chỉ nơi hoang sơ này,
Tự nó có núi sông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuyết mai gió đồi thổi,
Cửa mây thác nước gào.
Rượu say thèm chiếu ngả,
Áo lạnh được mền bao.
Già quê tới thăm khách,
Cá sông biếu không sao.
Chỉ ở nơi chất phác,
Núi non tự thuở nào.
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6