陪鄭廣文遊何將軍山林其二

百頃風潭上,
千重夏木清。
卑枝低結子,
接葉暗巢鶯。
鮮鯽銀絲膾,
香芹碧澗羹。
翻疑柁樓底,
晚飯越中行。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2

Bách khoảnh phong đàm thượng,
Thiên trùng hạ mộc thanh.
Ti chi đê kết tử,
Tiếp diệp ám sào oanh.
Tiên tức ngân ti khoái,
Hương cần bích giản canh.
Phiên nghi đà lâu để,
Vãn phạn việt trung hành.

 

Dịch nghĩa

Trăm khoảnh gió trên mặt hồ,
Ngàn trùng cây mùa hè mát.
Cành thấp trái cây trĩu xuống.
Cạnh là là tổ chim oanh.
Có diếc tươi miếng gỏi trắng như sợi chỉ,
Canh rau cần hái từ suối xanh.
Chần chừ dưới bóng thuyền lầu,
Bữa ăn chiều bước vào bên trong.


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm khoảnh gió trên đầm,
Ngàn trùng cây hè mát.
Gần lá tổ oanh làm,
Dưới cành trái thấp kết.
Suối xanh, canh rau cần.
Tơ bạc, gỏi cá diếc
Chần chừ dưới bóng thuyền,
Bước vào trong dự tiệc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm khoảnh gió trên đầm bên cạnh
Ngàn lớp cây mát lạnh trời hè
Cành cây trĩu trái thấp tè
Tổ chim oanh có lá che an lành
Gỏi cá diếc tươi ngon sợi bạc
Canh rau cần suối biếc hái vào
Chần chừ dưới bóng thuyền lầu
Bữa chiều đã dọn mời vào bên trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió trên trăm khoảnh mặt hồ,
Ngàn trùng cây mát trên bờ hè sang.
Thấp cành trái trĩu nặng mang.
Cạnh là là tổ chim oanh an lành.
Diếc tươi miếng gỏi trắng xanh,
Canh rau từ suối cần xanh hái vào.
Chần chừ dưới bóng thuyền lầu,
Bữa ăn chiều bước vào sâu trong thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời