30/11/2023 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2
陪鄭廣文遊何將軍山林其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 15:54

 

Nguyên tác

百頃風潭上,
千重夏木清。
卑枝低結子,
接葉暗巢鶯。
鮮鯽銀絲膾,
香芹碧澗羹。
翻疑柁樓底,
晚飯越中行。

Phiên âm

Bách khoảnh phong đàm thượng,
Thiên trùng hạ mộc thanh.
Ti chi đê kết tử,
Tiếp diệp ám sào oanh.
Tiên tức ngân ti khoái,
Hương cần bích giản canh.
Phiên nghi đà lâu để,
Vãn phạn việt trung hành.

Dịch nghĩa

Trăm khoảnh gió trên mặt hồ,
Ngàn trùng cây mùa hè mát.
Cành thấp trái cây trĩu xuống.
Cạnh là là tổ chim oanh.
Có diếc tươi miếng gỏi trắng như sợi chỉ,
Canh rau cần hái từ suối xanh.
Chần chừ dưới bóng thuyền lầu,
Bữa ăn chiều bước vào bên trong.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm khoảnh gió trên đầm,
Ngàn trùng cây hè mát.
Gần lá tổ oanh làm,
Dưới cành trái thấp kết.
Suối xanh, canh rau cần.
Tơ bạc, gỏi cá diếc
Chần chừ dưới bóng thuyền,
Bước vào trong dự tiệc.
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2